Kirjoittajat: Aki Lähteenmäki

Työkalut ja data muodostavat palvelutehtaasi digitaalisen selkärangan

Aki Lähteenmäki - 24.03.2024

Uudet digitaaliset palvelut ja teknologiat ovat jo vuosia haastaneet perinteiset käsitykset palvelujohtamisessa ja -kehityksessä. Palvelutehtaille on ollut olennaista tunnistaa digitaalisen transformaation mahdollisuudet. Olennaista on ollut myös hyödyntää edistyneitä digitaalisia työkaluja ja datan voimaa poikkeuksellisten palveluiden tarjoamiseksi asiakkaille. Mutta nyt, aikakaudella, jolloin sanat kuten digitaalisuus tai automaatio alkavat olla trendeinä jo hieman kulahtaneita, pelkkien uusien teknologioiden […]

Tiesitkö, että olet todennäköisesti töissä digitaalisessa tehtaassa?

Aki Lähteenmäki - 16.01.2024

Meitä vähääkään seuranneet tietävät, että palvelutehdas on näytellyt merkittävää osaa palveluihimme liittyvässä viestinnässä. Tänä vuonna korostamme tehtaan digitaalista puolta, sillä digitaalisuus ja digitaaliset tuotteet näyttelevät merkittävää roolia tämän päivän organisaatiossa monin eri tavoin. Valitsimmekin vuoden 2024 teemaksi Digitaalisen Tehtaan. Karkeasti voitaneen sanoa, että useat organisaatiot tuottavat digitaalisia tuotteita ja palveluja, mutta aivan kaikki organisaatiot ovat […]

Parempaa digitaalista liiketoimintaa IT4IT™ V3:n avulla

Aki Lähteenmäki - 22.11.2023

Uusi IT4IT™ versio esittelee selkeitä parannuksia suhteessa edelliseen. Se tarjoaa kattavan toiminnallisen referenssimallin digitaalisten tuotteiden hallintaan koko niiden elinkaaren ajan. IT4IT™:n tavoitteena on auttaa organisaatioita keskittymään arvon tuottamiseen IT:n avulla, parantamaan palveluiden laatua ja tehokkuutta sekä hallitsemaan IT-kustannuksia ja riskejä paremmin.

Mistä timantit syntyvät? Justinin kehityspäivien tarina.

Aki Lähteenmäki - 17.08.2023

Kukapa ei haluaisi työskennellä yhteisössä, jossa satsataan yrityksen toiminnan ja työntekijöiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen? Justinissa olemme lähteneet hakemaan ratkaisua yhteistyön, avoimuuden ja jatkuvan oppimisen kautta. Yhtenä kehitystyön muotona toimii DevDay – kuukausittain pidettävä kehityspäivä.

Oivalluttaja ja oivallutettava samanaikaisesti

Aki Lähteenmäki - 03.04.2023

Joskus, kun on useamman vuoden tai vuosikymmenen tehnyt töitä samalla alueella, saattaa uhkana olla kyllästyminen ja turhautuminen samojen asioiden kanssa painimiseen. Motivaation löytämiseksi pitää kokeenkin kehäketun tehdä joskus töitä. Vaan mikä onkaan se paras palkinto ja motivaattori?

Hyvän IT-arkkitehtuurin resepti: 99 % ihmisiä, 1 % teknologiaa ja jargonia

Aki Lähteenmäki - 04.08.2022

Tämä kirjoitus kertoo tarinan muodossa erinomaisen esimerkin siitä, miten missä tahansa IT-arkkitehtuuriin liittyvässä työssä, kaikesta teknologia- ja määritelmäjargonista huolimatta, reseptin tärkein ainesosa arkkitehtuurityössä on ihmiset.

Palvelutarjooma on jokaisen johtajan välttämätön työkalu

Aki Lähteenmäki - 09.03.2022

Organisaatio ei voi toimia ja tuottaa omistajilleen arvoa ilman asiakkaille tuotettavia, kilpailukykyisiä ja näiden tarpeet täyttäviä palveluja ja tuotteita. Mitä tämä tarkoittaa johtamisen näkökulmasta?

Palvelusalkunhallinta pähkinänkuoressa

Aki Lähteenmäki - 25.11.2020

Tiedätkö, mitä kaikkea palvelusalkunhallinnan kokonaisuuteen kuuluu – ja miten strategia siihen liittyy?

Palvelusalkunhallinta – johtamisen kulmakivi

Aki Lähteenmäki - 13.10.2020

Palvelullistumisessa on kyse prosessien aktiviteettien ja tuotteiden paketoimisesta palveluiksi. Kyse on myös asennemuutoksesta ja uudesta tavasta ajatella: Asiakkaan ei tarvitse kantaa huolta palvelun tuottamiseen tarvittavista kyvykkyysitä ja resursseista – ne ovat palveluntarjoajan päänsärky.

Paremman palvelun tuottamiseen tarvitaan suurta sydäntä

Aki Lähteenmäki - 31.08.2020

Laadukkaiden ja asiakkaiden tarpeita vastaavien palveluiden tuottaminen vaatii aitoa empatiakykyä ja halua ymmärtää asiakkaan ongelmia, odotuksia ja tarpeita.

Muotoileva palvelunhallinta – Palveluiden johtamista sisältä ja ulkoa

Aki Lähteenmäki - 20.05.2020

Kun palvelua katsotaan kokonaisuutena niin sisältä kuin ulkoa, tunnetaan asiakkaiden kulkema palvelupolku ja ymmärretään palveluita tuottavan organisaation tuotantoketju päästä-päähän, pystytään kehittämään ja tuottamaan parempia palveluita.

Massakustomointi– mukauttamiskykyä palveluiden tuotteistukseen ja toimitukseen

Aki Lähteenmäki - 12.02.2020

Pitäisi siis tarvittaessa olla kyky mukauttaa palvelut kunkin asiakasryhmän tarpeisiin, mutta saman aikaisesti pystyä tuottamaan palvelut vakioidusti. Tähän on olemassa tuotteistuksen ratkaisumalli ja sitä kutsutaan massakustomoinniksi

Johtaaksesi tiedolla sinun pitää johtaa tietoa

Aki Lähteenmäki - 28.08.2018

Digitaalisten palveluiden ottaessa merkittävää roolia osana ydinliiketoimintaa, tai niiden ollessa jopa itse liiketoiminnan ydin, ei IT palvelutietojen hallintaa ja ylläpitoa voida enää ohittaa olankohauksella.

Konfiguraationhallinta ja CMDB

Aki Lähteenmäki - 13.08.2018

Miksi konfiguraationhallinta on niin tärkeä prosessi palveluiden tuottamisen ja liiketoiminnan kannalta? Tässä useammasta videoblogista koostuvan sarjan viimeisessä osassa Aki kertoo konfiguraationhallinnasta ja CMDB:stä.

Mikä on tuotekatalogi?

Aki Lähteenmäki - 08.02.2018

Tuotekatalogi sekoitetaan usein keskenään palvelukatalogin kanssa. Tämä ei ole ihme sillä niillä on paljon yhteistä. Tässä useammasta videoblogista koostuvan sarjan kolmannessa osassa Aki kertoo tuotekatalogista ja kuinka palveluita tuottava organisaatio voi hyödyntää sitä palvelutuotannossaan.

RESEPTI PAREMMALLE PALVELULLE

Aki Lähteenmäki - 14.12.2017

On helppo sortua kehittämään vain yhtä osa-aluetta palvelusta. Yksi tykkää ratkaista ongelmia uutta teknologiaa kehittämällä. Toinen vannoo prosessien ja parhaiden käytäntöjen nimeen. Kolmas on löytänyt valaistuksen asiakaskokemuksen kehittämisestä, keskittyen vain palvelun asiakkaalle näkyvän osan kehittämiseen

Palveluluettelo ja palvelupyyntökatalogi

Aki Lähteenmäki - 04.09.2017

Tässä useammasta videoblogista koostuvan sarjan toisessa osassa Aki kertoo palvelulettelosta ja palvelupyyntökatalogista, mitä ne tarkoittavat käytännössä ja mihin niitä voi hyödyntää omien digitaalisten palveluiden ja palvelutuotannon kehittämisessä.

Palveluportfolio, katalogit ja digitaalisten palveluiden tuottaminen

Aki Lähteenmäki - 03.09.2017

Tässä useammasta videoblogista koostuvan sarjan ensimmäisessä osassa Aki kertoo palveluportfoliosta, mitä se tarkoittaa ja mihin sitä voi hyödyntää omien digitaalisten palveluiden ja palvelutuotannon kehittämisessä.

IT4IT – Valoa pimeään

Aki Lähteenmäki - 03.10.2016

ITIL:in kuvaamat työkalut ja teknologiat eivät ole kuvanneet todellista maailmaa, eikä maailma ole omaksunut kaikilta osin ITIL:in käsitteitä. CMDB, tietämyskanta, palvelukatalogi ynnä muut ovat kyllä yleisesti tunnistettuja käsitteitä, mutta esimerkiksi CMS, SKMS ja DML eivät useimmiten ole ottaneet tuulta alleen kuin korkeintaan konsulttien jargonissa.

Konfiguraationhallinta ja Gordionin solmu

Aki Lähteenmäki - 24.11.2015

On vanha vitsi, että jos suunnitelmissa on konfiguraationhallinnan prosessin ja CMDB –työkalun käyttöönotto, nopein ratkaisu selvitä tilanteesta ehjänä on unohtaa koko juttu

Mistä on hyvä palvelukonsepti tehty?

Aki Lähteenmäki - 04.09.2015

Palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen tarvitaan ihmisiä joilla on oikeanlaiset tiedot ja taidot toimia erilaisissa tehtävissä. Tehtävät taas määräytyy prosessien ja toimintamallien myötä… Samat ihmiset myös suunnittelevat ja kehittävät prosesseja…