Käytännön Omaisuuden- ja Konfiguraationhallinta -koulutus

Digitaalisten palveluiden ottaessa merkittävää roolia osana ydinliiketoimintaa, tai niiden ollessa jopa itse liiketoiminnan ydin, ei IT palvelutietojen hallintaa ja ylläpitoa voida enää ohittaa olankohauksella. Opi kuinka CMDB ja konfiguraationhallinta suunnitellaan ja käyttöönotetaan oikeassa elämässä.

Kouluttajina toimivat Justinin kokeneet asiantuntijat, joilla on vuosien kokemus ja tietotaito erilaisista palvelujohtamisen kehityshankkeista.

Ilmoittaudu »
Kysy asiakaskohtaisesta koulutuksesta »

Mistä tässä on kyse?

”CMDB:n kehittäminen on kärsivällisen ihmisen puuhaa,” kertoi eräs kokenut liiketoimintajohtaja. Oikeassahan hän oli, mutta miksi konfiguraationhallinnan ja CMDB:n kehittämiseen tulisi panostaa?

Parhaimmillaan konfiguraationhallinta ja CMDB mahdollistavat mm. seuraavia palveluorganisaatiolle tärkeitä asioita:

 • Analyysit: liiketoiminnan vaikutusanalyysin muutostilanteissa, juurisyyanalyysin häiriötilanteissa, tietoturvan haavoittuvuusanalyysit
 • Taloushallinnon raportointi, kuten käytön ja kulutuksen volyymitiedot, laskutusperusteet ja kulujen kohdistukset
 • ”Single-source-of-truth”: keskitetty ja jaettu tieto edistää parempaa ymmärrystä ja kommunikointia eri sidosryhmien välillä
 • Raportointi: operatiivinen ja johdon raportointi sekä palveluraportointi

Konfiguraatiohallinnan ja CMDB:n kehittäminen on aina lähes koko organisaatiota koskettava asia ja sen vuoksi on tärkeää ymmärtää CMDB:n monet eri näkökulmat ennen kehittämishankkeen aloitusta.

Justinin Käytännön Omaisuuden- ja Konfiguraationhallinta © -koulutus tarjoaa kattavasti näkökulmia alkaen business casen tunnistamisesta, jatkuen toteutuksen laajuuden määrittelyyn, tiedon mallintamiseen, prosessin suunnitteluun, teknologiavalintoihin ja kokonaisuuden vaiheittaiseen jalkautukseen.

 

Koulutustoteutukset ja -sisältö?

Päivän mittainen koulutus sisältää luentomuotoisen opetuksen lisäksi harjoitustehtäviä ja kouluttajan fasilitoimaa keskustelua. Luento-osiossa käsitellään seuraavat asiat:
 • Moduuli 1: Yleiskuvaus
 • Moduuli 2: Laajuus
 • Moduuli 3: Prosessi
 • Moduuli 4: Työkalut & integraatiot
 • Moduuli 5: Informaatioarkkitehtuuri
 • Moduuli 6: Käyttöönotto ja jalkautus
 • Moduuli 7: Yhteenveto

Koulutuksesta on tarjolla sekä julkisia että asiakaskohtaisia toteutuksia. Julkiset toteutukset ovat tarjolla Oppia.fi-koulutusportaalissa ja ovat aina muodoltaan vakioita. Asiakaskohtaiset toteutukset sovitaan tapauskohtaisesti ja niihin voidaan sisällyttää asiakkaan toiminnan kannalta keskeisiä painotuksia.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Käytännön Omaisuuden- ja Konfiguraationhallinta -koulutus on tarkoitettu sähköisiä palveluita tarjoavien organisaatioiden palveluiden suunnittelun, tuotannon tai johtamisen parissa työskenteleville henkilöille. Tyypillisiä koulutukseen osallistuvien henkilöiden työrooleja ovat:

 • prosessipäälliköt
 • prosessiomistajat
 • palvelupäälliköt ja muut vastaavat palveluiden johtamiseen keskittyneet henkilöt
 • ITSM järjestelmän pääkäyttäjät
 • konsultit ja muut asiantuntijat.

Koulutustapa & materiaalit:

 • Luokka- tai onlinekoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaalit (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

 Kesto:

 • 1 päivä (09:00 – 17:00) tai online toteutuksena 2 x 0,5 päivää.

Valitse mieluisampi yhteyshenkilö alta ja kysy lisää!

Aki Lähteenmäki

Co-Founder, Palveluarkkitehti al@justin.fi +358 50 5066 806 Lue henkilöesittely

Jani Palmu

CEO | Co-Founder, Palvelutuottaja jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä