Palvelujohtamisen ja arkkitehtuurin konsultointipalvelut

Justinin tuella tuotat parempia palveluita asiakkaillesi. Asiantuntijamme ovat käytössäsi niin lyhyisiin kuin pitkiinkin toimeksiantoihin.

Kysy lisää »

Parempien palveluiden tuottaminen on intohimomme

Muotoilevan palveluhallinnan periaatteisiin kuuluu, että palvelua kehitetään niin asiakaskokemuksen kuin palvelua tuottavan organisaationkin näkökulmasta. Lopputuotteen pitää näin ollen täyttää palvelun kuluttajan vaatimukset, mutta samaan aikaan palvelutuotannon sujuvuus, jatkuvuus ja kannattavuus tulee olla varmistettuna. Palveluiden kehittäminen vaatiikin laaja-alaista ymmärrystä palveluiden tuottamisesta.

Osaamisalueitamme

 • Konseptisuunnittelu
 • Palveluiden tuotteistus ja suunnittelu
 • Palveluarkkitehtuurit ja integraatiot
 • Teknologia ja informaatioarkkitehtuurit
 • Prosessien suunnittelu ja toteutus
 • Projektinhallinta

Projektejamme

 • Palvelutarjooman kehitys
 • Arvoketjupohjainen palveluarkkitehtuurin kehitys
 • Palvelu- ja prosessiautomaatio
 • Palveluportfoliot ja -katalogit
 • Palveluomaisuuden ja konfiguraationhallinta
 • Palvelunhallinnan prosessit ja työkalut
 • Muutoksen hallinta organisaatiossa

Taistelemme parempien palveluiden puolesta!

Palvelutuottaja

Elokuvatuotannossa tuottajalla on merkittävä rooli ja niin on myös palvelutuotannossa. Tuottaja huolehtii, että kehityshankkeilla on johdon tuki ja tarvittavat resurssit käytettävissään.

Tuottaja tekee joko itsenäisesti tai yhdessä muun johdon kanssa tarvittavat päätökset ja linjaukset tuotettaviin palveluihin ja tuotantoprosesseihin liittyen sekä varmistaa sujuvan kommunikoinnin tuotannollisten sidosryhmien välillä.

Tuottajan vastuualueeseen  kuuluu usein myös projektinhallinnallisia tehtäviä sekä esim. vaatimusmäärittelyiden, tarjouspyyntöjen ja esim.  strategisten ohjeistusten laatimista.

Palveluarkkitehti

Arkkitehdin tärkein tehtävä on poistaa operatiivisen toiminnan esteet ja näin ollen varmistaa liiketoiminnan ja palvelutuotannon sujuvuus.

Kohdealueesta riippuen arkkitehdin vastuut vaihtelevat konseptuaalisesta suunnittelusta hyvinkin vaativiin teknisiin suunnittelutehtäviin.

Arkkitehtimme ovat erikoistuneet suunnittelemaan, kuvaamaan ja dokumentoimaan monimutkaisia ratkaisukokonaisuuksia sekä kommunikoimaan ratkaisut tehokkaasti eri sidosryhmille.

Arkkitehtiemme työtä tukee laaja kirjasto erilaisia asiakirjapohjia sekä suunnittelu- ja kuvausmetodeja.

Aiheeseen liittyvää sisältöä