IT4IT™ Foundation

Tämä kurssi on tarkoitettu IT-palveluiden suunnittelijoille, arkkitehdeille, asiantuntijoille sekä erityisesti niille, jotka haluavat mallintaa kokonaisia palveluketjuja osaksi digitaalisia palveluita.

IT4IT™ toimii sekä kokonaisvaltaisena tarkistuslistana palvelusuunnittelijoille ja tuotteistajille, mutta myös tietorakenteena ja järjestelmämallina, jolla voidaan mallintaa yli yritys- ja osastorajojen meneviä pitkiäkin palveluketjuja.

Kurssin aikana osallistujat oppivat IT4IT:n terminologian, struktuurin sekä peruskonseptit.

Ilmoittaudu »
Kysy asiakaskohtaisesta koulutuksesta »

IT4IT täydentää ITIL:iä tuomalla pelkkiä operatiivisia prosesseja laajemman päästä-päähän-ajattelun palveluketjujen mallintamiseen. Se sopii mallina niin sisäisten kuin business-palveluiden tuottamiseen. Nimensä mukaisesti IT4IT tarjoaa IT-datamallit ja järjestelmärakenteen IT-palveluille. Kurssilta saat myös hyvät eväät The Open Group IT4IT™ Foundation -sertifiointikokeeseen valmistautumiseen.

Koulutustapa & materiaalit:

 • Luokkakoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaali (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

Sertifiointi:

 • Koulutuspaketti sisältää kupongin jolla osallistujat pystyvät osallistumaan sertifiointikokeeseen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

IT-palveluiden suunnittelijoille, arkkitehdeille, asiantuntijoille sekä erityisesti niille, jotka haluavat mallintaa kokonaisia palveluketjuja osaksi digitaalisia palveluita

Vaatimukset osallistujille:

 • IT-palvelunhallinnan ja -arkkitehtuurisuunnittelun perusteiden ymmärtäminen helpottaa kurssisisällön opiskelua.

Koulutuksen sisältö

 • IT4IT yleiskatsaus
 • Määritelmät
 • Peruskonseptit
 • IT4IT Core
 • Strategy to Portfolio -arvovirta
 • Requirement to Deploy -arvovirta
 • Request to Fulfill -arvovirta
 • Detect to Correct -arvovirta
 • IT4IT sertifiointiohjelma

Koulutustapa & materiaalit:

 • Luokkakoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaali (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

Kesto:

 • 2 päivää

Kurssimoduulien tarkemmat kuvaukset:

Moduuli Tarkoitus
IT4IT yleiskatsaus Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT Referenssiarkkitehtuuria  (IT4IT Reference Architecture) yleisellä tasolla.
Määritelmät Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT Referenssiarkkitehtuuri standardin (IT4IT Reference Architecture standard) terminologiaa.
Peruskonseptit Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT Arvovirtojen (IT4IT Value Streams) ja IT4IT referenssi arkkirehtuurin (IT4IT Reference Architecture) peruskonsepteja.
IT4IT ydin Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT Referenssiarkkitehtuuria (IT4IT Reference Architecture) korkealla (abstraktio) tasolla.
Strategy to Portfolio -arvovirta Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään Strategiasta Portfolioon Arvovirran (Strategy to Portfolio Value Stream) tavoitteet sekä funktionaaliset komponentit.
Requirement to Deploy -arvovirta Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään Vaatimuksesta Käyttöönottoon Arvovirran (Requirement to Deploy Value Stream) tavoitteet sekä funktionaaliset komponentit.
Request to Fulfill -arvovirta Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään Pyynnöstä Toteutukseen Arvovirran (Request to Fulfil Value Stream) tavoitteet sekä funktionaaliset komponentit.
Detect to Correct -arvovirta Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään Havainnosta Korjaukseen Arvovirran (Detect to Correct Value Stream) tavoitteet sekä funktionaaliset komponentit.
IT4IT sertifiointi ohjelma Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT sertifiointi ohjelman (IT4IT Certification Program) sisältöä.

IT4IT™ is a trademark of The Open Group.

This Justin IT4IT Foundation course is accredited by The Open Group.

Aiheeseen liittyvää sisältöä