IT4IT™ 3 Foundation

Tämä kurssi on tarkoitettu IT-palveluiden suunnittelijoille, arkkitehdeille, asiantuntijoille sekä erityisesti niille, jotka haluavat ymmärtää ja mallintaa digitaalisia palveluja tuottavia arvoketjuja.

IT4IT määrittelee IT-arvoketjun ja kriittiset arvovirrat, joiden avulla IT-organisaatio kuvaa ja tunnistaa toiminnallisen päästä-päähän arkkitehtuurinsa – mahdollistaen näin parempien digitaalisten palveluiden liiketoimintalähtöisen kehittämisen.

IT4IT Foundations -kurssin aikana osallistujat oppivat IT4IT:n terminologian, struktuurin sekä peruskonseptit.

Ilmoittaudu »
Kysy asiakaskohtaisesta koulutuksesta »

IT4IT™ toimii tietojärjestelmien ja tietorakenteiden suunnittelumallina, jolla voidaan kuvata yli yritys- ja osastorajojen kulkevia arvovirtoja ja arvoketjuja. Kokonaisvaltaisena viitekehyksenä se tukee myös sovellus- ja informaatioarkkitehtien, sekä palvelusuunnittelijoiden ja tuotteistajien työtä.

Koulutustapa & materiaalit:

 • Luokkakoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaali (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

Sertifiointi:

 • Koulutuspaketti sisältää kupongin jolla osallistujat pystyvät osallistumaan sertifiointikokeeseen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

IT-palveluiden suunnittelijoille, arkkitehdeille, asiantuntijoille sekä erityisesti niille, jotka haluavat ymmärtää ja mallintaa digitaalisia palveluja tuottavia IT-arvoketjuja.

Vaatimukset osallistujille:

 • IT-palvelunhallinnan ja -arkkitehtuurisuunnittelun perusteiden ymmärtäminen helpottaa kurssisisällön opiskelua.

Koulutuksen sisältö

 • Yleiskatsaus
 • Digital product
 • Digital product backbone toiminnalliset komponentit ja dataobjektit
 • Service offer backbone toiminnalliset komponentit ja dataobjektit
 • Evaluate -arvovirta
 • Explore -arvovirta
 • Integrate -arvovirta
 • Deploy -arvovirta
 • Release -arvovirta
 • Consume -arvovirta
 • Operate -arvovirta
 • Yhteenveto
 • IT4IT sertifiointiohjelma

Koulutustapa & materiaalit:

 • Luokkakoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaali (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

Kesto:

 • 2 päivää

Kurssimoduulien tarkemmat kuvaukset:

Moduuli Tarkoitus
Yleiskatsaus Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT Referenssiarkkitehtuuria  (IT4IT Reference Architecture) yleisellä tasolla.
Digital product Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT:n Digital product sisältö
Digital product backbone toiminnalliset komponentit ja dataobjektit Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT:n Digital product backbone toiminnalliset komponentit ja dataobjektit.
Service offer backbone toiminnalliset komponentit ja dataobjektit Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT:n Service offer backbone toiminnalliset komponentit ja dataobjektit
Evaluate -arvovirta  Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT:n Evaluate -arvovirta
Explore -arvovirta  Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT:n Explore -arvovirta
Integrate -arvovirta  Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT:n Deploy -arvovirta
Deploy -arvovirta  Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT:n Deploy -arvovirta
Release -arvovirta  Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT:n Release -arvovirta
Consume -arvovirta  Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT:n Consume -arvovirta
Operate -arvovirta Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT:n Operate -arvovirta.
Yhteenveto Tämän moduulin tarkoituksena on kerrata IT4IT:n keskeisimmät asiat
IT4IT sertifiointiohjelma Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT sertifiointi ohjelman (IT4IT Certification Program) sisältöä.

IT4IT™ is a trademark of The Open Group.

This Justin IT4IT Foundation course is accredited by The Open Group.

Aiheeseen liittyvää sisältöä