IT4IT™ Foundation

Tämä kurssi on tarkoitettu IT-palveluiden suunnittelijoille, arkkitehdeille, asiantuntijoille sekä erityisesti niille, jotka haluavat ymmärtää ja mallintaa digitaalisia palveluja tuottavia arvoketjuja.

IT4IT määrittelee IT-arvoketjun ja kriittiset arvovirrat, joiden avulla IT-organisaatio kuvaa ja tunnistaa toiminnallisen päästä-päähän arkkitehtuurinsa – mahdollistaen näin parempien digitaalisten palveluiden liiketoimintalähtöisen kehittämisen.

IT4IT Foundations -kurssin aikana osallistujat oppivat IT4IT:n terminologian, struktuurin sekä peruskonseptit.

Ilmoittaudu »
Kysy asiakaskohtaisesta koulutuksesta »

IT4IT™ toimii tietojärjestelmien ja tietorakenteiden suunnittelumallina, jolla voidaan kuvata yli yritys- ja osastorajojen kulkevia arvovirtoja ja arvoketjuja. Kokonaisvaltaisena viitekehyksenä se tukee myös sovellus- ja informaatioarkkitehtien, sekä palvelusuunnittelijoiden ja tuotteistajien työtä.

Koulutustapa & materiaalit:

 • Luokkakoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaali (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

Sertifiointi:

 • Koulutuspaketti sisältää kupongin jolla osallistujat pystyvät osallistumaan sertifiointikokeeseen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

IT-palveluiden suunnittelijoille, arkkitehdeille, asiantuntijoille sekä erityisesti niille, jotka haluavat ymmärtää ja mallintaa digitaalisia palveluja tuottavia IT-arvoketjuja.

Vaatimukset osallistujille:

 • IT-palvelunhallinnan ja -arkkitehtuurisuunnittelun perusteiden ymmärtäminen helpottaa kurssisisällön opiskelua.

Koulutuksen sisältö

 • IT4IT Yleiskatsaus
 • Digital product
 • Digital product backbone toiminnalliset komponentit ja dataobjektit
 • Service offer backbone toiminnalliset komponentit ja dataobjektit
 • Evaluate -arvovirta
 • Explore -arvovirta
 • Integrate -arvovirta
 • Deploy -arvovirta
 • Release -arvovirta
 • Consume -arvovirta
 • Operate -arvovirta
 • Yhteenveto
 • IT4IT sertifiointiohjelma

Koulutustapa & materiaalit:

 • Luokkakoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaali (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

Kesto:

 • 2 päivää

Kurssimoduulien tarkemmat kuvaukset:

Moduuli Tarkoitus
IT4IT yleiskatsaus Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT Referenssiarkkitehtuuria  (IT4IT Reference Architecture) yleisellä tasolla.
Määritelmät Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT Referenssiarkkitehtuuri standardin (IT4IT Reference Architecture standard) terminologiaa.
Peruskonseptit Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT Arvovirtojen (IT4IT Value Streams) ja IT4IT referenssi arkkirehtuurin (IT4IT Reference Architecture) peruskonsepteja.
IT4IT ydin Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT Referenssiarkkitehtuuria (IT4IT Reference Architecture) korkealla (abstraktio) tasolla.
Strategy to Portfolio -arvovirta Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään Strategiasta Portfolioon Arvovirran (Strategy to Portfolio Value Stream) tavoitteet sekä funktionaaliset komponentit.
Requirement to Deploy -arvovirta Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään Vaatimuksesta Käyttöönottoon Arvovirran (Requirement to Deploy Value Stream) tavoitteet sekä funktionaaliset komponentit.
Request to Fulfill -arvovirta Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään Pyynnöstä Toteutukseen Arvovirran (Request to Fulfil Value Stream) tavoitteet sekä funktionaaliset komponentit.
Detect to Correct -arvovirta Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään Havainnosta Korjaukseen Arvovirran (Detect to Correct Value Stream) tavoitteet sekä funktionaaliset komponentit.
IT4IT sertifiointi ohjelma Tämän moduulin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään IT4IT sertifiointi ohjelman (IT4IT Certification Program) sisältöä.

IT4IT™ is a trademark of The Open Group.

This Justin IT4IT Foundation course is accredited by The Open Group.

Aiheeseen liittyvää sisältöä