IT4IT – Valoa pimeään

Tiedän, etten ole ainoa, joka on törmännyt uransa aikana parhaisiin käytäntöihin ja viitekehyksiin liittyvään dilemmaan: ne sisältävät konsepteja ja käsitteitä, joiden käytännön sovelluskohteita on joskus vaikea tunnistaa.

Esimerkiksi ITIL määrittelee melko selkeästi palvelunhallinnan perusprosessit ja kyseisten prosessien keskinäiset riippuvaisuudet. Mutta kun aiheeksi valitaan vaikkapa palvelustrategia ja -suunnitteluosuudet, ei puhutakaan enää niin itsestään selvistä asioista. Vastauksia ja tietoa on kyllä saatavilla, mutta kokonaiskuvan ymmärtäminen ja kyky soveltaa käytännössä vaativat paljon paneutumista ja kokemusta.

Moni on yrittänyt piirtää ITIL-prosessit yksiselitteiseen ”karttaan”, joka kuvaisi selkeästi prosessien väliset riippuvaisuudet päästä-päähän niin, että olisi helpompi ymmärtää yksittäisten osien merkitys palveluita tuottavan tuotantoketjun kannalta. Urani alkupuolelta muistankin erään ITSM-asiantuntijan kommentin: ”Moni on yrittänyt ja yhtä moni epäonnistunut”.

Itsekin olen yksi noista yrittäjistä. Ja joskus joidenkin osa-alueiden osalta jopa onnistunutkin kelvollisesti, sekä nähnyt myös erinomaisia yritelmiä muilta toimijoilta. Olen kuitenkin tullut lopputulokseen, että koko palveluntuotantoketjun kuvaaminen ITIL:in tai muidenkaan saatavilla olleiden mallien tarjoamia rakennuskomponentteja käyttäen ei onnistu. Jotain on puuttunut.

ITIL:in kuvaamat työkalut ja teknologiat eivät ole kuvanneet todellista maailmaa, eikä maailma ole omaksunut kaikilta osin ITIL:in käsitteitä. CMDB, tietämyskanta, palvelukatalogi ynnä muut ovat kyllä yleisesti tunnistettuja käsitteitä, mutta esimerkiksi CMS, SKMS ja DML eivät useimmiten ole ottaneet tuulta alleen kuin korkeintaan konsulttien jargonissa. Parhaat käytännöt viittaavat työkaluihin, joita ei ole olemassa, mikä hämää lukijaa.


IT4IT tuo valoa tähän pimeään. Kyseessä on Open Groupin arvoketjuihin pohjautuva toimittaja- ja teknologiariippumaton referenssiarkkitehtuuri sekä operatiivinen malli liiketoiminnan IT:n johtamiseen. Mallin lähtökohtana on, että liiketoiminnan IT:n tärkein tehtävä on tuottaa IT-palveluilla arvoa, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita ja kilpailukykyä.

IT Arvoketju sisältää neljä arvovirtaa (value stream). Arvoketju kuvaa, kuinka IT tunnistaa liiketoiminnan vaatimukset sekä suunnittelee, toteuttaa, toimittaa ja ylläpitää palveluita.

it4it_pic1

Sinänsä tässä ei ole mitään uutta, sillä vastaavan tyyliset elinkaaren vaiheet löytyvät myös ITIL:istä. Kun avataan IT4IT tason 1 arkkitehtuurikuvaus, alkaa löytyä merkittäviä eroja:

figures-v2-0-visio

Malli piirtää selkeästi toiminnalliset komponentit (siniset laatikot, jotka kuvaavat softaa eli tietojärjestelmien toiminnallisuuksia), niillä hallinnoidun datan (data objects, mustat pallukat) sekä palvelun eri abstraktiotasot koko elinkaaren aikana (violetit pallukat). Tarkemmille tasoille mentäessä IT4IT sisältää myös keinon kuvata linkitykset ITIL:in tai muiden viitekehysten kuvaamien mallien ja kyvykkyyksien välillä. Valitettavasti tämän hetkisessä versiossa tämä jää kuitenkin vain tekniseksi tavaksi kuvata, kuinka linkitys tapahtuu, sillä valmiiksi määriteltyjä linkityksiä ei ole vielä tarjolla.


Mikä IT4IT:ssä sitten on niin merkityksellistä? Listasin muutamia päällimmäisiä asioita:

  • Päästä-päähän kuvaus antaa hyvän kokonaiskäsityksen palvelutuotannon kokonaisketjusta.
  • Käytännönläheisyys ja ymmärrettävyys. Toiminnalliset komponentit ja data- sekä palvelumalli samassa kuvassa auttavat ymmärtämään konkreettisesti, mitä palvelutuotantoketjun pyörittämiseen tarvitaan.
  • Aidosti palvelulähtöinen eli kuvaa selkeästi palveluportfolion, katalogit sekä palvelukuvausten eri abstraktiotasot. Tukee myös palveluiden versiointia ja komponenttipohjaista suunnittelua, mikä taas mahdollistaa esimerkiksi automaatioon liittyvät ratkaisut.
  • Helppotajuinen, myös ei-teknisille henkilöille (ainakin ensimmäiset tasot).
  • Tukee kumppanien ja toimittajien hallintaa.
  • Tukee palveluiden välitysmalleja / läpimyyntiä (brokering).
  • Täydentää muiden viitekehysten ja mallien aukkoja sekä puutteita, mutta ei korvaa niitä. Ei siis tarvitse opetella kaikkea alusta.

IT4IT standardi on vapaasti saatavilla opengroup.org sivustolta. Myös sertifiointi on mahdollista, tällä hetkellä foundation -tasolla.

Justinin palvelutehtaalla valmistellaan kuumeisesti koulutuspakettia IT4IT-aiheeseen liittyen. Akkreditoitu koulutus tulee saataville loppuvuodesta 2016. Stay tuned!

Julkaistu 03.10.2016

Aki Lähteenmäki

CPO | Co-Founder al@justin.fi +358 50 5066 806 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä