Design Kickstarters

Teillä on osaaminen, kokemus ja ideat liiketoimintaanne liittyen, mutta joskus osaava kumppani voi auttaa nopeuttamaan kehitysprosessia ja kirkastamaan suunnitelmia.

 • Koulutuksen ja työpajanyhdistelmä mahdollistaa oppimisen ja uuden luomisen samanaikaisesti.
 • Kokeneet asiantuntijat opastavat sekä huolehtivat työskentelyrytmistä ja -aikataulusta. Justinin totetuksilla on lopputuotostakuu.
 • Justinin kehitys- ja toimintamallit auttavat ymmärtämään ratkaistavan ongelman ja jäsentämään ratkaisuvaihtoehdot.
 • 100% keskittyminen aiheeseen Justin Studion luovan työskentelyn tiloissa.
 • Kickstarter sprint on kohdealueesta ja laajuudesta riippuen 2-5 päivää kestävä, koulutusosioiden ja ohjattujen ryhmätöiden muodostama kokonaisuus.
 • Sprintin lopputuoksena syntyneet ideat ja konseptit dokumentoidaan toteutussuunnitelmineen Justinin toimesta.
 • Justin Studio on luovan työn tila missä kaikki on valmiina tarjoiluja, esitystekniikkaa ja ryhmätyötiloja myöten.
 • Justin Design Kickstarter on palveluorientoitunut kehitysmenetelmä, jonka avulla organisaatiosi saa rakettilähdön uuden kehittämiseen tai vanhan parantamiseen – asiakas- ja liiketoimintalähtöisesti!

Esimerkkejä toteutuksistamme

 • Palvelutarjooman kehittäminen
 • Uuden palvelukonseptin suunnittelu tai olemassa olevan parantaminen
 • Tarjoomakehityksen toimintamallien kehittäminen
 • Palveluportfolion ja -katalogien kehittäminen
 • Palveluomaisuuden ja konfiguraationhallinnan prosessin kehittäminen
 • Muut palvelujohtamiseen ja -hallintaan liittyvät kehityskohteet

Aiheeseen liittyvää sisältöä