Digitaalinen Palvelukatalogi

Mikä on organisaatiosi palvelustrategia? Mitä ovat palvelutarjoomaasi sisältyvät palvelut ja tuotteet? Miten palvelut määritellään, hinnoitellaan, lanseerataan, toimitetaan, laskutetaan ja miten niiden kustannuksia seurataan?

Osallistu päivän koulutukseen, jossa Justinin kokeneet asiantuntijat antavat käytännön työkalut digitaalisen palvelukatalogin suunnitteluun ja lanseeraukseen organisaatiollesi.

Ilmoittaudu »

Kysy asiakaskohtaisesta koulutuksesta »

Mistä tässä on kyse?

Riippumatta siitä tuottaako organisaatiosi palveluita myydäkseen niitä ulkoisille asiakkaille vai tukeakseen oman organisaatiosi sisäistä toimintaa, on palveluportfolio ja palvelukatalogi avain monen ongelman ratkaisuun.

Palveluportfolio ja palvelukatalogi mahdollistavat palveluiden selkeän jäsentelyn ja sen myötä monimutkaistenkin palvelukokonaisuuksien hallinnan. Asianmukaisesti rakennetut ja ylläpidetyt palveluportfolio ja palvelukatalogi ovat edellytys jokaisen palveluita tuottavan organisaation sujuvalle ja tehokkaalle toiminnalle. Parhaimmillaan ne auttavat palveluorganisaatioita

 • kommunikoimaan palveluiden tuottaman arvon asiakkaille
 • kuvaamaan ja versioimaan palveluitaan
 • selkeyttämään palveluiden tuotantoon liittyviä vastuita
 • systematisoimaan palveluiden kehitystä
 • tunnistamaan palveluiden tuottamiseen liittyviä kustannuksia
 • hinnoittelemaan palveluja systemaattisesti.

Palveluportfolion ja palvelukatalogin sekä niiden hallintamallien kehittäminen on aina lähes koko organisaatiota koskettava asia ja sen vuoksi on tärkeää ymmärtää useita eri näkökulmia ennen kehittämishankkeen aloitusta.

Justinin Digitaalinen Palvelukatalogi © -koulutus tarjoaa kattavasti näkökulmia palvelun määrityksestä, palvelustrategiaan, palvelutarjoomaan, palvelu- ja tuoteluetteloihin, palvelumuotoiluun sekä palvelukehitykseen ja -blueprinttaukseen.

Koulutustoteutukset ja -sisältö?

Päivän mittainen koulutus sisältää luentomuotoisen opetuksen lisäksi harjoitustehtäviä ja kouluttajan fasilitoimaa keskustelua. Luento-osiossa käsitellään seuraavat asiat:
 • Moduuli 1: Yleiskuvaus
 • Moduuli 2: Määritelmät
 • Moduuli 3: Palvelustrategia, -tarjooma ja -portfolio
 • Moduuli 4: Palvelu- ja tuotekatalogit
 • Moduuli 5: Palvelumuotoilu
 • Moduuli 6: Palvelukehitys ja -blueprinttaus
 • Moduuli 7: Yhteenveto

Koulutuksesta on tarjolla sekä julkisia että asiakaskohtaisia toteutuksia. Julkiset toteutukset ovat tarjolla Oppia.fi-koulutusportaalissa ja ovat aina muodoltaan vakioita. Asiakaskohtaiset toteutukset sovitaan tapauskohtaisesti ja niihin voidaan sisällyttää mm. asiakkaan toiminnan kannalta keskeisiä painotuksia.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus soveltuu ICT-palveluiden kehityksestä vastaaville kuin myös esim. HR-, kiinteistö-, talous tai muiden konsernipalveluiden parissa työskenteleville henkilöille. Esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä työskentelevät henkilöt ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi.

 • Palveluomistajat ja palvelupäälliköt, prosessinomistajat ja -päälliköt
 • Palvelu- ja kehitysjohtajat
 • Palvelutuotteistajat ja -suunnittelijat, portfoliomanagerit
 • Palveluliiketoiminnan ja –hallinnan asiantuntijat

Koulutustapa & materiaalit

 • Luokka- tai onlinekoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaalit (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

 Kesto

 • 1 päivä (09:00 – 17:00) tai online toteutuksena 2 x 0,5 päivää.

Valitse mieluisampi yhteyshenkilö alta ja kysy lisää!

Aki Lähteenmäki

CPO | Co-Founder al@justin.fi +358 50 5066 806 Lue henkilöesittely

Jani Palmu

CEO | Co-Founder | Myynti jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä