Palvelusalkunhallinta pähkinänkuoressa

PALVELU- ja PROJEKTISALKUNHALLINTA ON MERKKI HYVÄSTÄ JOHTAMISESTA

Asianmukaisesti jalkautetut projekti- ja palvelusalkunhallinnan käytännöt ovat jokaisen organisaation kulmakiviä. Prosessien ytimessä on liiketoimintakriittisten toimenpiteiden ja tiedon hallinta, joka tukee organisaatiossa tapahtuvaa johtamistyötä, päätöksentekoa ja tavoitteellista toimintaa.

Tässä blogisarjassa Kumura  ja Justin käsittelevät projekti- ja palvelusalkunhallintaa eri näkökulmista. Kerromme mitä salkunhallinta näistä kahdesta eri näkökulmasta tarkoittaa, miten salkunhallinnasta voi hyötyä ja mitä haittoja koituu, jos palvelu- ja projektisalkun  käytänteet eivät ole kunnossa. Lisäksi annamme vinkkejä, miten organisaatiot voivat kehittää näiden alueen toimintamalleja omissa organisaatioissaan.


Toimitat palveluita joko yrityksesi sisäisille tai ulkoisille asiakkaille? Palveluntarjoajana sinun on tärkeää ymmärtää, mistä palvelusalkunhallinnassa on kyse. Tiedätkö, mitä kaikkea palvelusalkunhallinnan kokonaisuuteen kuuluu – ja miten strategia siihen liittyy?

1.         Liiketoimintastrategia

Liiketoiminnalla on strategia, jota organisaatiosi toimittamien palveluiden pitää tukea. Toimittamiesi palveluiden pitää omalta osaltaan varmistaa ja tukea liiketoiminnan jatkuvuutta, kilpailukykyä ja menestystä.

Jos olet yrityksen sisäinen palveluntarjoaja, esimerkiksi IT- tai HR-yksikön edustaja, puhutaan tässä kohdassa yrityksenne liiketoimintastrategiasta. Jos organisaatiosi palvelee ulkoisia asiakkaita, oman organisaatiosi liiketoimintastrategian lisäksi sinun pitää huomioida myös tärkeimpien asiakassegmenttien, joissain tapauksissa myös tärkeimpien asiakkaiden erityisvaatimukset.

2.         Palvelustrategia

Palvelustrategia käsittää organisaatiosi linjaukset ja suunnitelmat siitä, miten aiot ratkaista liiketoimintastrategian ja asiakkaittesi asettamat vaatimukset ja muut tunnistetut tarpeet. Palvelustrategiatyön tuotoksena syntyy palvelutarjooma sekä tunnistetaan palvelukehityksen avainhankkeet ja -projektit, joita ylläpidetään ja seurataan projektisalkussa.

3.         Palvelutarjooma

Palvelustrategiatyön konkreettinen lopputulos on palvelutarjooma, joka kuvaa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille organisaatiosi palvelu- ja arvolupauksen: millä palveluilla ja miten toteutettuna ratkaisemme asiakkaan ongelmat ja tuotamme heille lisäarvoa.

Tarjooma rakentuu palvelutuotteista ja niiden eri variaatioista ja versiosta, joita kutsutaan palvelutuotekohtaisiksi palvelupaketeiksi.

4.         Palvelukatalogit (palveluluettelot)

Saatavilla olevien palvelutuotteiden ja palveluversioiden kuvaukset julkaistaan palveluluetteloon, joka voi olla esillä esimerkiksi intranetissä ja palveluportaalissa.  Palvelutiedot ovat eri sidosryhmien saatavilla ja toimivat tärkeän sisäisen ja ulkoisen kommunikaation välineenä: Näitä palveluja toimitamme. Näin tuotamme arvoa. Tähän olemme sitoutuneet. Tällaisiä kehitysaktiviteetteja ja –projekteja meillä on palveluihin liittyen käynnissä.

Palveluihin liittyvät palvelupyynnöt ja tuotteiden tilauslomakkeet julkaistaan palvelupyyntökatalogiin. Sen kautta voit olla digitaalisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa.  Palvelupyyntökatalogi mahdollistaa myös palveluiden automatisoinnin määrämuotoisten tilaustietojen myötä.

5.         CMDB – Konfiguraatiohallinnan tietokanta

Kun otat palveluja käyttöön palvelutuotteiden ja palvelumäärittelyiden mukaisesti, on tärkeää kuvata niiden konfiguraatio CMDB:ssä eli konfiguraatiohallinnan tietokannassa.  Sen avulla palveluiden rakenne ja asiakaskohtaiset konfiguraatiot tulevat organisaation palvelunhallinnan prosessien, kuten häiriön- ja muutoksenhallinnan käyttöön ja hyödynnettäväksi.

Konfiguraatiohallinnan tietokannassa päivitetään palvelukonfiguraatiotietoja myös käyttöönoton jälkeen muutoshallinnan toimesta sekä asiakkailta tai sisäisiltä sidosryhmiltä vastaanotettujen erilaisten palvelupyyntöjen pohjalta.


Seuraavassa blogissa Aki meiltä Justinilta ja Merja Galler Kumuralta pohtivat palvelu- ja projektisalkunhallinnan integroimista, sekä miten organisatiot voisivat hyötyä näiden välisistä synergioista.


Kiinnostuitko, ja haluaisit tietää lisää? Tutustu Justin muotoilevan palvelunhallinnan käsikirjaan sekä palveluihimme:

Julkaistu 25.11.2020

Aki Lähteenmäki

CPO | Co-Founder al@justin.fi +358 50 5066 806 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä