Parempaa digitaalista liiketoimintaa IT4IT™ V3:n avulla

Digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat erottamaton osa käytännöllisesti katsoen kaikkien tämän päivän organisaatioiden toimintaa. Joko digitaalista teknologiaa toimitetaan liiketoimintana ulkoisille asiakkaille, tai sisäisinä palveluina omille liiketoiminnoille. Vähintäänkin digitaalisuus näkyy ja vaikuttaa erilaisina työkaluina ja välineinä, joita organisaatiot käyttävät päivittäisessä toiminnassaan. Kenellekään ei liene enää epäselvää, että oikea-aikaisesti tuotetut, tarpeita vastaavat ja laadukkaat digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat elinehto meille kaikille.

IT4IT™ on The Open Groupin kehittämä ja ylläpitämä referenssiarkkitehtuuri, joka on suunniteltu auttamaan organisaatioita hallitsemaan toiminnallista IT-arkkitehtuuriaan tehokkaammin. Se tarjoaa kattavan toiminnallisen referenssimallin sovellus- ja tietoarkkitehtuurille, jota digitaalisten tuotteiden hallinta koko niiden elinkaaren ajan edellyttää. IT4IT™:n tavoitteena on auttaa organisaatioita keskittymään arvon tuottamiseen IT:n avulla, parantamaan palveluiden laatua ja tehokkuutta sekä hallitsemaan IT-kustannuksia ja riskejä paremmin. Malli on myös lähtökohtaisesti suunniteltu tukemaan ketteriä toimintatapoja kuten Agile ja Devops.

IT4IT™ uusin versio 3 julkaistiin noin vuosi sitten, lokakuussa 2022. Uudesta versiosta on nyt myös saatavilla virallinen IT4IT™ V3 Foundations -koulutus suomen kielellä toteutettuna (englanninkielinen materiaali). Tässä kirjoituksessa keskitynkin käsittelemään merkittävimpiä muutoksia ja parannuksia uusimmassa versiossa.

Digitaalinen tehdas tuottaa digitaalisia tuotteita

Verrattuna edelliseen 2.1 versioon, Open Group tekee IT4IT™ V3:ssa selkeän ja monien ehkä odottamankin linjauksen siirtymällä käyttämään digitaalinen tuote -termiä (Digital Product). Kun aikaisemmassa versiossa puhuttiin tuotettavasta palvelusta sen eri abstraktiotasoilla, on nyt siirrytty puhumaan digitaalisista tuotteista, jotka käytännössä ovat IT-sovelluksia ja -teknologiapalveluja, joita tuotetaan asiakkaille ja loppukäyttäjille palveluna. Muutos on tervetullut, sillä aikaisemmassa versiossa palvelu-termin käyttö siitä huolimatta, että puhuttiin digitaalisten teknologioiden ja teknologiapalveluiden tuottamisesta, aiheutti helposti hämmennystä kuulijoiden keskuudessa.

Uudessa versiossa lanseerataan myös käsite ”Digital Factory”, digitaalinen tehdas. Käsitteellä kuvataan IT4IT™:n ydintarkoitusta; se kuvaa toiminnallisen arkkitehtuurin referenssimallin organisaatiolle, jonka tehtävänä on kehittää digitaalisia tuotteita, jotka mahdollistavat kuluttajien tarpeita vastaavien digitaalisten palveluiden tuottamisen.

7 arvovirtaa, 2 datarunkoa, 4 toiminnallista ryhmää

IT4IT™ V3 standardin rakenne on jossain määrin muuttunut. Nyt malli tunnistaa seitsemän arvovirtaa (Value Stream), jotka kuvaavat digitaalisen tuotteen elinkaaren eri vaiheita arvioinnista (Evaluate) aina käyttöönoton jälkeiseen operatiiviseen (Operate) elinkaaren vaiheeseen.

Edellisen version arvovirtoina kuvatut elinkaaren vaiheet kuvataan uudessa versiossa nyt funktionaalisina ryhminä (Functional Group), joita on päätasolla neljä kappaletta (Plan, Build, Deliver, Run) ja joilla on vielä yhteensä kahdeksan alifunktiota (Function).

Mallin ytimessä ovat edelleen digitaalisten tuotteiden elinkaarenhallinnan kriittinen tieto ja tieto-objektit (Data Objects), joita tarvitaan onnistuneeseen digitaalisten tuotteiden tuottamiseen.  Ydintieto on jaettu kahteen datarunkoon (Data Backbone), joista toisella hallitaan itse digitaalisen tuotteen tietoja (Digital Product Backbone) ja toisella tuotteen pohjalta asiakkaille julkaistavaa palvelutarjontaa ja sopimustietoja (Service Offer Backbone).

Myös edellisessä versiossa jo mukana olleet tukifunktiot (Supporting Functions) ovat edelleen kuvioissa.

L1-tason perusperiaatteet ovat muuten samoja kun edellisessä versiossa. IT4IT™ kuvaa toiminnalliset komponentit (Functional Component) ryhmiteltynä edellä mainittuihin  toiminnallisiin ryhmiin. Ja niin kuin aikaisemmassakin versiossa, komponenttien väliset relaatiot ja niillä hallitut dataobjektit ovat kuvattuna tarkemmalla tasolla.

L2-tason kuvaukset on määritelty selkeästi ja järjestelmällisesti kunkin funktionaalisen ryhmän ja niiden alifunktioiden osalta.

Yhteenveto

Uusi versio esittelee siis selkeitä parannuksia suhteessa edelliseen. Digitaalisen tuotteen määritelmä, sekä ylipäätään IT4IT™ referenssiarkkitehtuurin sovelluskohteet ovat selkeästi kuvattuina. Uusi tarkennettu rakenne on myös tervetullut lisä ja auttaa lukijaa jäsentämään muuten varsin laajaa kokonaisuutta. L1 tason notaatio, eli tapa kuvata toiminnallista sovellusarkkitehtuuria selkeästi ja visuaalisesti on edelleen loistavaa antia ja tältäkin osalta malli on kehittynyt entistäkin paremmaksi.

IT4IT™ -malliin tutustumista voi entistäkin suuremmalla syyllä suositella kaikille, jotka työskentelevät digitaalisten tuotteiden ja palveluiden parissa:

  • IT- & EA-arkkitehdit
  • IT-strategiasta vastaavat
  • IT-palveluiden omistajat
  • IT-finanssien hallinnasta vastaavat
  • Prosessien omistajat ja kehitysvastuulliset
  • IT-hallinto

Jos aihe kuulosti kiinnostavalta, tervetuloa koulutukseen!


Used diagrams are The Open Group copyrighted material extracted from the The Open Group IT4IT Standard, Version 3.0 and used under commercial license from The Open Group.

The original documentation can be accessed at https://www.opengroup.org/library/c221.


Julkaistu 22.11.2023

Aki Lähteenmäki

CPO | Co-Founder al@justin.fi +358 50 5066 806 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä