Mistä timantit syntyvät? Justinin kehityspäivien tarina.

Kukapa ei haluaisi työskennellä yhteisössä, jossa satsataan yrityksen toiminnan ja työntekijöiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen? Tämä on myös monien yrittäjien ja liiketoimintaa johtavien ihmisten tavoite. Jatkuvasti oppiva ja kehittyvä organisaatio on menestyvä organisaatio.  

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät, että yritys pysyy ajan hermolla ja etsii jatkuvasti uusia tapoja parantaa toimintamalleja ja palveluitaan. Myös meillä Justinissa, aivan yrityksen alkuajoista asti, on pohdittu miten voimme luoda hedelmällistä maaperää yrityskulttuurille, joka 

  • rohkaisee jatkuvasti ideoimaan ja luomaan uutta 
  • ohjaa toimintatapojen ja -mallien jatkuvaan kehittämiseen 
  • vahvistaa yhteishenkeä 
  • vahvistaa asiakas- ja palvelulähtöistä kulttuuria 
  • sitouttaa ja motivoi henkilöstöä yrityksen menestyksen rakentamiseen.  

Meidän(kään) tapauksessa ei ole löytynyt mitään tiettyä viisasten kiveä näiden kysymysten ratkaisuksi. Jokainen yritys on oma, monimutkainen kokonaisuutensa. Jokainen yritys on myös ainutlaatuinen ja vaatii omanlaisiaan lähestymistapoja.

” Timantitkin löydetään hiomattomina, maallikon silmään vaatimattoman näköisinä kiven palasina, mutta hiottaessa ne saavuttavat täyden loistonsa.”

Justinissa olemme lähteneet hakemaan ratkaisua yhteistyön, avoimuuden ja jatkuvan oppimisen kautta. Se tarkoittaa avointa viestintää niin mukavista kuin ikävistäkin asioista. Vastuun jakamista ja luottamista kollegoihin ja näiden näkemyksen arvostamista. Ja ennen kaikkea se tarkoittaa jatkuvaa asioiden kyseenalaistamista, uusien ratkaisumallien etsimistä, sekä jatkuvaa uusien asioiden omaksumista. Toimintamallina varsinkin viimeksi mainituille asioille on vuodesta 2019 alkaen käytössä ollut Justinin DevDay-konsepti.  

DevDay – Justinin kehityspäivät 

DevDay:n perusidea on yksinkertainen. Kyseessä on kehityspäivä, johon kokoonnutaan pohtimaan ennalta sovittuja asioita sekä oppimaan uutta. Meidän tapauksessamme DevDay-kehityspäivä järjestetään kerran kuukaudessa, joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Justinin toimistotilat on suunniteltu niin, että neuvotteluhuoneiden ja lasilla rajattujen hiljaisten työskentelypisteiden keskelle jää avoin ja avara kaikille yhteinen työtila, jossa voidaan järjestää esimerkiksi koulutuksia, pitää tiimipalavereita, kuvata erilaisia videoita sekä tietysti järjestää kehityspäiviämme. Kehityspäivän aktiviteetit tapahtuvat tässä yhteisessä tilassa ja tarpeen vaatiessa on mahdollista vetäytyä neuvotteluhuoneen rauhaan pohtimaan kulloisiakin aiheita. 

Kehityspäivien ohjelmarunko on aina sama: Päivä alkaa yhteisellä aamiaisella ja kuulumisten vaihtamisella. Tämän jälkeen aamupäivällä on erilaisia esityksiä tai koulutuksia oman henkilöstön tai kutsuttujen ulkoisten vierailijoiden toimesta. Yhteisen lounaan jälkeen iltapäivällä pohditaan ennalta sovittuja aiheita tiimeissä. Usein käymme vielä päivän lopputuloksia yhdessä läpi ennen päivän päättämistä. 

Timantit eivät löydy valmiina  

Vaikka tiimi olisikin kuinka osaava ja motivoitunut, ei jokaisesta kehityspäivästä aina synny huipputuotoksia. Timantitkin löydetään hiomattomina, maallikon silmään vaatimattoman näköisinä kiven palasina, mutta hiottaessa ne saavuttavat täyden loistonsa. Sama pätee ideoihin ja innovaatioihin. Niistä tunnistaa, että kyseessä on jotain mihin kannattaa syventyä, mutta ne vaativat paljon työtä ja hiomista ennen kuin niiden pohjalta syntyy jotain arvokasta ja käyttökelpoista. Ja joskus tulokset ovat vaatimattomia, mutta silloinkin on vietetty aikaa yhdessä, vahvistettu tiimihenkeä, sekä päästy irtautumaan hetkeksi asiakastöistä ja arkiaskareista. Hyödyllinen tulos päivästä sekin.  

Timantit syntyvät paineessa, ideat eivät 

Ihmiset ovat erilaisia ja motivoituvat erilaisista asioista. Osa nauttii yhdessä olosta ja keskustelusta. Osa haluaa olla mukana, mutta on mieluummin taustalla ja puhuu sitten kun on oikeasti asiaa. Jotkut ovat halukkaita toimimaan tiimien vetäjänä, toiset eivät halua toimia siinä roolissa. Työnantajana voimme toki vaatia työntekijöiltä tiettyjä asioita, mutta innovoinnissa ja kehitystyössä pakottaminen ei toimi. Timanttien löytäminen vaatii oikean syötteen, oikean hetken ja oikeat ihmiset, sekä ripauksen sattumaa. Tämän takia on kohtuutonta odottaa huipputuloksia joka kerta ja parhaimmatkin ideat vaativat paljon jatkotyöstöä ennekuin ne saadaan jalostettua konkreettisiksi lopputuloksiksi. 

Kun kehitystyötä jaksaa tehdä määrätietoisesti, syntyy myös tuloksia. Tässä joitakin esimerkkejämme: 

Muotoilevan palvelunhallinnan käsikirjamme kuvaa Justinin tavan lähestyä palveluiden johtamista, kehittämistä ja tuotantoa. Kirja sisältää paljon erilaisia konsepteja, malleja, vinkkejä ja työkaluja alan ammattilaisille. Kirjan ideat ovat syntyneet tiimimme jäsenien kokemuksien pohjalta ja niitä on jatkojalostettu myös kehityspäivillämme. 

Service factory Journey -simulaatiopelimme on saanut loistavaa palautetta asiakkailtamme. Pelissä eletään arkea kuvitteellisessa palveluorganisaatiossa, jonka tehtävänä on vastata asiakaskysyntään palvelukehityksen, -myynnin ja -tuotannon sujuvalla yhteispelillä. 

Koko Simulaatiopeli ideoitiin ja kehitettiin tiimin yhteistyöllä kehityspäivillämme.

The Practical Data Model for CMDB (PDMC) on Justinin luoma yleinen tietomalli IT-palveluiden konfiguraationhallintaan. PDMC:n ensimmäinen julkinen versio julkaistiin joulukuussa 2019 Creative Commons -lisenssillä. 

The PDMC -tietomallin luominen ohjeistuksineen oli merkittävä urakka, johon kaikki aiheesta kiinnostuneet tiimiläiset osallistuivat kehityspäivillä. Mallin kehittämistä on jatkettu ja tiedonmallinnusaiheen ympärille on syntynyt myös oma asiantuntijakilta, joka pohtii aihealueeseen liittyviä kehitysaihioita. The PDMC -mallista ollaan tulevaisuudessa julkaisemassa versiota 2.0. 

Paljon positiivista palautetta saanut Service Factory -piirroksemme syntyi Richard Scarry -henkisestä piirrosideasta, jossa kuvattaisiin hauskalla tavalla tyypillisen palveluorganisaation arkea, rooleja, ongelmia ja haasteita. Tiimi ideoi palvelutehtaan eri huoneisiin liittyviä aiheita, joiden pohjalta huippulahjakas graafikkomme Samuli Lahtinen piirsi palvelutehdaskuvan. Lopputulos oli erittäin onnistunut ja olemme käyttäneet sitä paljon eri yhteyksissä.

Satsaamme merkittävästi palveluidemme jatkuvaan kehittämiseen. DevDay toimii palveluiden kehityksestä vastaavien Practice Leadien tukena uusien ideoiden innovoinnissa sekä palveluiden ja sisältöjen jatkokehityksessä. 

Summa summarum 

Jatkuva kehittäminen on meillä siis DNA:ssa ja näyttelee merkittävää roolia yrityksemme identiteetin ja kilpailukyvyn kannalta. Kaikki lähtee aidosta halusta investoida toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Pitää vain luoda ympäristö, jossa innovaatioita voi syntyä. Tähän ei riitä yksin kehityspäivän mekaaninen suorittaminen, vaan onnistuminen edellyttää itsensä ja yrityksen kehittämisen mahdollistavia ja niitä tukevia tavoitemalleja, sekä avointa ilmapiiriä, jossa on turvallista tuoda esiin omat ideat ja mielipiteet.

Henkilöiden työajan suunnittelussa pitää myös huomioida kehitystyöhön ja itsensä kehittämiseen kuluva aika. Timantit löytyvät useimmiten arkisen aherruksen tiimellyksessä, mutta niiden hiominen ei onnistu vasemmalla kädellä. 

Julkaistu 17.08.2023

Aki Lähteenmäki

CPO | Co-Founder al@justin.fi +358 50 5066 806 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä