Oivalluttaja ja oivallutettava samanaikaisesti

Justin on palveluiden johtamiseen ja kehittämiseen keskittynyt asiantuntijatalo. Henkilöstömme on keskimääräistä kokeneempaa, monissa liemissä keitettyjä aihealueen ammattilaisia. Joskus, kun on useamman vuoden tai vuosikymmenen tehnyt töitä samalla alueella, saattaa uhkana olla kyllästyminen ja turhautuminen samojen asioiden kanssa painimiseen. Itselläni on yli 20 vuoden track record tämän alueen tehtävistä, enkä ole poikkeus tässä suhteessa. Joskus motivaation löytämiseksi pitää tehdä töitä, vaikka kuinka olisi konsultti ja työstä maksettaisiin käypää korvausta.  Itselleni tärkeimmäksi motivaattoriksi on muodostunut tiedon jakaminen muille ja sen tilanteen palkitsevuus, kun saa huomata muiden oivaltava jotain uutta. Parhaita tilanteita ovat asiakaskohtaamiset, joissa pystyn jakamaan asiakkaalle uusia ajatuksia ja tietoja, mutta samalla asiakkaan kanssa käydyn vuoropuhelun aikana opin myös itse jotain uutta.

Olen siis oivalluttaja, mutta myös oivallutettava – samanaikaisesti!

Justinin ydinkyvykkyytenä on ollut alusta asti kyky jäsentää ja kuvata monimutkaisia kokonaisuuksia ymmärrettävästi visuaalisin keinoin ja esimerkkejä hyödyntämällä, mikä on perusedellytys, että ongelmia voidaan ratkaista tai kehittää paremmiksi. Lisäksi palveluidemme toimittaminen toki edellyttää myös laaja-alaista osaamista konsulteiltamme. Tämän lisäksi salaisena kastikkeenamme on ollut kyky fasilitoida asiakkaalla tapahtuvaa ideointi- ja kehitystyötä. Varmistaa, että kaikilla osapuolilla on yhdenvertaiset lähtötiedot ja käsitys nykytilasta, tavoitteista sekä kohdealueen perustiedoista. Osallistaa ja motivoida avainhenkilöt työskentelemään yhdessä ratkaistavan ongelman parissa, sekä tukea ja auttaa ideoinnissa ja kehitystehtävien toteutuksessa.

Meistä on tullut tässä tehtävässä aika hyviä, vaikka itse sanonkin. Laajasta valikoimasta Muotoilevan Palvelunhallinnan metodeja on tullut tiimimme toimituskyvyn vahva perusta. Lukuisat asiakasorganisaatiomme ovat päässeet osallisiksi Justinin koulutuksista, työpajoista ja sisällöistä. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin hyvällä tasolla. Silti paras palkinto ja motivaattori on nähdä, kun asiakas on oivaltanut jotain uutta tai saanut ratkaistua ongelman avustuksellamme. Silloin asiakkaan silmissä pilkahtava innostuksen kipinä saa paatuneenkin konsultin syttymään. Kenenkähän palveluita sitä pääsee parantamaan seuraavaksi?


Haluatko tietää lisää?

Muotoilevan palvelunhallinnan käsikirja on nyt tarjolla myös englanninkielisenä versiona Amazonissa ja justinshop.fi:ssä. Suomenkielinen versio löytyy edelleen täältä.

Tsekkaa Justin Youtube kanavalta Muotoilevan palvelunhallinnan sisältöjämme. Tarjolla mm.

  • Parempia projekteja, parempaa palvelua?, jossa pohditaan onko projektien laadulla vaikutusta organisaation tuottamien palveluiden laatuun?
  • Palvelun monet kasvot: Onko olennaista ymmärtää syvällisemmin palveluja ja niiden luonnetta sekä rakennetta? Mikä on tai mitä tarkoittaa sana “palvelu”? Mikä on palvelun ja tuotteen ero? Videossa mietitään, mitä ovat erilaiset palvelut ja niiden rakenteet. Pohdimme myös, miksi palvelumallin ja rakenteiden ymmärtäminen on tärkeää palveluorganisaation kannalta.
  • Palvelustrategia: Palvelustrategia vastaa kysymyksiin “mitä” ja “miten”. Mitä ja minkälaisia arvoa tuottavia palveluja me tuotamme asiakkaillemme ja miten ja millä kyvykkyyksillä näiden palveluiden tuottaminen tapahtuu. Palvelustrategiatyön konkreettinen lopputulos on palvelutarjooma, joskaan palvelustrategia ei määrittele yksittäisiä palvelutuotteita vaan ennemminkin tekee linjauksia ja maalaa suuntaviivoja, joiden pohjalta organisaatio pystyy kehittämään ja tuottamaan asiakkaiden tarpeet täyttäviä palveluja.
  • CMDB A-B-C: Mikä on CMDB ja mitä hyötyä sen käytöstä on palveluorganisaatioille. Lisäksi listataan 4 tärkeintä asiaa jotka pitää huomioida CMDB:n ja konfiguraationhallinnan käyttöönotossa.

Jos et vielä seuraa meitä LinkedIn:ssä, niin voit korjata asian helposti täällä: https://www.linkedin.com/company/justin-group-oy/

Julkaistu 03.04.2023

Aki Lähteenmäki

CPO | Co-Founder al@justin.fi +358 50 5066 806 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä