Toimitusjohtajan kevään 2023 katsaus: “Kiteytetystä tehtävälistasta huolimatta tekeminen ei ole ollut lainkaan tylsää!”

Edellisestä tilannepäivityksestäni on kulunut reilut puoli vuotta. Tällä kertaa alkuun pääseminen oli jotenkin tuskallista, sillä mietin mitä kirjoittaisi. Eihän tässä ole tapahtunut mitään erikoista sitten tammikuisen päivitykseni. Siinä piileekin tämän kertaisen kirjoituksen ydin. Justinin edellinen vuosipuolikas kului olemassa olevaa suunnitelmaa toteuttaen: toimitimme sovittuja toimeksiantoja ja etsimme uusia.

Kiteytetystä tehtävälistasta huolimatta tekeminen ei ole ollut lainkaan tylsää. Eikä se tule sitä olemaan vastakaan. Jotta ulospäin näkyvä tekeminen olisi mahdollista, on välttämätöntä keskittyä myös Justinin toiminnan kehittämiseen. Laitoimme ja laitamme jatkossakin paukkuja tarjooman kehittämiseen, tiimin kasvattamiseen sekä tärkeimmän voimavaramme, ihmisten, työssäjaksamista tukevaan organisoitumiseen. Kaikkea tekemistä ohjaavat arvomme ja periaate, joka kuuluu näin:

“Mennään eteenpäin niin paljon kuin pystytään vaarantamatta kassaa,
toimitusten laatua ja ihmisten jaksamista.” 

Kevätkaudella saatiin aikaiseksi seuraavia asioita: 

 • Liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen nähden hieman päätyen 1,3 miljoonaan euroon. Syksyn 2023 osalta uskallan sanoa, että kysyntä pysyy hienoisesti kasvavana ja se siivittää Justinin koko vuoden liikevaihdon kautta-aikain parhaaseen lukuun. Ennen kesälomia tilauskantamme vastasi 75 % loppuvuoden tavoitteestamme. Loput 25 % saadaan kasaan varmasti. Koko vuoden liikevaihto tulee osumaan lukuun 2,6 miljoonaa euroa, mutta mikäli muutama wish-listillä oleva asia onnistuu, voi meillä olla mahdollisuudet myös hieman isompaan liikevaihtoon. Ensi vuonna sitten rikotaan 3 miljoonan euron liikevaihtoraja heittämällä ja ollaan taas pikkuisen lähempänä kympin kerhoa. 
   
 • Ensimmäisen toimeksiannon koko on kasvu-uralla. Joitain vuosia taaksepäin hyvin tyypillinen ensimmäinen toimeksianto uuden asiakkaan kanssa pyöri noin 15-20 000 euron paikkeilla. Tänä vuonna olemme mielestäni ottaneet askelen eteenpäin. Muutamassa tapauksessa ensimmäisen toimeksiannon kokoluokka on noussut jo yli 100 000 euron. Se kertoo kahdesta asiasta:
  • Tarinamme toimintamallien muutoksen suunnittelusta käytännön operatiiviseen jalkautukseen on eheä ja otettu hyvin vastaan asiakaskunnassa. 
  • Referenssit puhuvat puolestaan. Olemme entistä uskottavampi kumppani aiempien työnäytteiden perusteella. 
 • Kevään toimeksiantojen jäljiltä suosittelijoita oli enemmän kuin koskaan, mutta mittarina käyttämämme NPS osoitti raakuuteensa. Yhdessä projektissa ilmenneiden haasteiden vuoksi NPS päätyi lukuun 68. Se on edelleen parempi kuin asettamamme tavoiteluku, ja vaikka se on tuloksena edelleen erinomainen, on se kuitenkin hieman heikompi kuin tähän asti. Tässä ilmenee hyvin monen kasvavan yrityksen haaste: kuinka pitää yllä erinomaista asiakastyytyväisyyttä toiminnan laajentuessa ja monimutkaisuuden lisääntyessä. Kaikesta huolimatta tiedän että olemme oikealla tiellä ja teemme oikeita asioita. Sen puolesta puhuu mm. tämä asiakaspalaute: “Hyvä tekemisen meininki ja asiat kerrotaan selkeästi ja ymmärrettävästi myös heille, jotka eivät omaa teknistä tuntemusta kovinkaan syvällisesti. Hienoa yhteistyötä kaikkien kanssa.” 
 • Organisoituminen. Organisaatiosta, tiimistä tai yhteisöstä riippumatta vastuilla on ajan saatossa tapana henkilöityä. Niin meilläkin on käynyt. Kevään aikana saimme kuitenkin jaettua vastuita henkilöjohtamisen ja rekrytoinnin sekä myynnin ja asiakkuudenhoidon saralla. Siinä missä allekirjoittaneen ja perustajakollegani Akin panos on aiemmin ollut kriittinen, on päästy eroon. Minttu henkilöstöpäällikkönä sekä Heli ja Mikko esihenkilöinä ovat ottaneet vastuulleen merkittävän määrän henkilöstöjohtamisen ja rekrytoinnin tehtäviä. Myynnillisissä ja asiakkuudenhoidollisissa tehtävissä roolia on puolestaan ottanut firman toinen Aki (K), Henkka ja Heli. Kiitos! 
 • Henkilöstö ja rekrytointi. Uusia henkilöitä on liittynyt tiimiin useampi ja syksyn aloituksesta on sovittu muutaman kanssa. Kuuluuko ajanhetkeen ja alamme työmarkkinatilanteeseen, vai mihin, mutta kyllä lähtijöitäkin on ollut. Joku on vaihtanut täysin toiselle alalle ja joku toinen taas halunnut katsoa pelikenttää vaihteeksi asiakkaan puolelta pöytää ja kolmas puolestaan on halunnut vaihtaa rooliin, jollaista ei Justinissa ole juuri nyt tarjolla. Positiivista lähteneiden tilanteessa on se, että hyvässä hengessä olemme eronneet ja joku ehti tulla jo takaisinkin. En myöskään ihmettelisi, jos palaajia ilmaantuisi enemmänkin. Syksyn aikana haemme tiimiin vielä 4–6 henkilön verran lisää vahvistusta. 
 • Asiakkaista ja markkinasta. Asiakkaidemme toimialakirjo oli keväällä laaja ja tulee olemaan sitä jatkossakin. Toimimme muun muassa teollisuudessa, finanssisektorilla, IT-palveluissa, kaupanalalla sekä koulutusalalla toimivien organisaatioiden kanssa. Useimmiten asiakkaamme haasteet liittyvät jollain tavalla rahaan (kustannukset, laskutus, rahavirtojen läpinäkyvyys), tuottavuuteen (tehostaminen, optimointi, automaatio), laatuun (maine, kilpailutekijä/velvollisuus) tai riskienhallintaan (viranomaissääntely, parempi näkyvyys omaan toimintaan ja toiminnan riippuvuuksiin). Meiltä eniten kysytyt asiat kiteytyvät kolmeen pääluokkaan:
  • Tarve hätäavulle. Silloin tällöin ja jopa usein asiakkaillemme tulee yllättäviä sisäisiä resursointitarpeita. Näissä tilanteissa otamme koppia erilaisista arkkitehtuurin, prosessien, palveluiden ja järjestelmien johtamistehtävistä osana asiakkaan operatiivista organisaatiota.  
  • Palvelumuotoilu- ja palveluprosessien kehittäminen. Tarkoittaa sekä asiakaslähtöisen palvelutarjooman suunnittelua, että vastaamista viranomaisten vaatimuksiin asiakkaamme oman toiminnan kuvaamisesta. Tarkka toimeksiantosisältö toki vaihtelee asiakkaittain. Justinin slangilla puhutaan palvelusalkun- ja palveluluettelonhallinnan kehittämisestä, palvelunhallintatoimiston pystyttämisestä ja prosessijohtamisen kehittämisestä.
  • Palveluomaisuuden ja konfiguraationhallintaprosessin sekä CMDB:n käyttöönotto. Ilman luotettavaa palvelu(konfiguraatio)tietoa ei yksikään palveluorganisaatio voi toimia moitteettomasti, saati sitten kasvattaa tuottavuuttaan esimerkiksi automaation keinoin. Asia on sinänsä itsestään selvä, mutta silti ceedeeämmbeedee (vai mikä se oli) on monesti nähty tekutyyppien leikkikenttänä ja epärelevanttina kunnon bisneksen tekemisen kannalta. Valo tunnelin päässä ei olekaan sammutettu. CMDB ja siihen keskeisesti liittyvät hallinta-, tuottaja- ja asiakasprosessit on tunnistettu kriittiseksi laadukkaan ja kustannustehokkaan palveluntuottamisen kannalta.  

Nyt yhdeksännen toimintavuoden startatessa on kiva huomata, että olemme pisteessä, jossa yrityksen tehtävä, kasvusuunnitelma, asiakas- sekä henkilöstökohderyhmät ovat selkeät ja voimme keskittyä kasvamiseen perusasioita toteuttaen. Kiitos kun luit tänne asti. Mukavaa joulun odotusta! 

Julkaistu 15.08.2023

Jani Palmu

CEO | Co-Founder | Myynti jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä