Justin vuonna 2019 ja tulevaisuudessa

Justinin operatiivisen toiminnan käynnistyksestä tuli kuluneeksi neljä vuotta elokuun 2019 alussa. Mitä matkan varrella on tapahtunut ja mitä tapahtuu seuraavaksi? Siitä alla muutamia sanoja toimitusjohtajan ja yrittäjän näkökulmasta kirjoitettuna.

Miten kaikki alkoi?

Justin perustettiin Aki Lähteenmäen ja allekirjoittaneen toimesta toukokuussa 2015. Operatiivinen toiminta aloitettiin heti kesälomien jälkeen. Meillä molemmilla oli takana reilun vuosikymmenen ura palkkatöissä useiden eri yritysten avaintehtävissä. Olimme mukana luomassa menestystä asiantuntijoina, sekä myyntiin ja johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Sen myötä uskoimme kykyymme selvitä myös omillamme – vaikkakin hieman eri tyylillä, jota aiemmat työnantajamme olivat harjoittaneet.

Tietysti meidänkin yrityksemme pyrkisi pitkällä aikavälillä tuottamaan voittoa osakkeenomistajilleen, mutta meidän tapamme tavoitella menestystä olisi pikavoittojen maksimoimisen sijaan hyvin kehittämislähtöinen. Halusimme nauttia jokaisesta päivästä, tehdä tekoja, joilla on merkitystä ja kehittää mahtavia tuotteita sekä palveluja. Jos niillä avuin tulisi kaupallista menestystä, niin sepä vasta olisi aivan mahtavaa. Uskoimme, että pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti tehty kehittäminen tuottaa parhaat taloudellisetkin tulokset. Tämä usko pätee vielä tämän tekstin kirjoitushetkelläkin.

Justinin perustamisen taustalla oli myös havainto, että siinä missä palvelujohtamisen menetelmissä tapa kehittää oli hyvin organisaation omiin lähtökohtiin keskittyvä (inside-out), lähestyi palvelumuotoilu kehittämistä palvelun käyttäjän näkökulmasta (outside-in). Molemmissa tavoissa oli ehdottomasti hyvät puolensa, mutta mielestämme parempaakin olisi voinut olla tarjolla.

Kärjistetysti sanoen uskoimme, että jäykkien best practice -konsulttien ja leiskaavien punahousuisten kaiken muotoilijoiden välissä olisi aukko meille. Meille, joilla on kyky suunnitella asiakaslähtöisesti, mutta myös kyky viedä suunnitelmat prosessien ja palveluarkkitehtuurin yksityiskohtatasolle ja auttaa asiakkaita asioiden käytäntöön viemisessä. Samassa yhteydessä syntyi myös ensimmäinen ajatus palvelujohtamisen ja palvelumuotoilun menetelmät yhdistävästä konseptista nimeltään “Muotoileva palvelunhallinta”.

Missä ollaan nyt?

Neljässä vuodessa meistä on kasvanut 13 henkilön yritys, joka tarjoaa tuntipohjaisia palvelujohtamisen ja -muotoilun asiantuntijapalveluita sekä työpajakokonaisuuksia asiakkaidemme palveluiden kehittämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen.

Tehtävämme on auttaa organisaatioita tuottamaan parempaa palvelua. Teemme sen kehittämällä organisaatioiden palvelutuotannon arvoketjua tarpeiden tunnistamisesta palveluoperoinnin prosessien sujuvoittamiseen ja kaikkeen siltä väliltä. Useimmiten toimeksiannoissamme on kyse palvelusuunnittelusta, palvelutarjoaman, -arkkitehtuurin, -konfiguraationhallinnan sekä CMDB:n kehittämisestä.

Pääasiakaskohderyhmämme ovat suuryritykset ja kaikki palveluntarjoajaorganisaatiot. Joitain asiakkaitamme autamme esimerkiksi sisäisten IT- ja kiinteistöpalveluiden ja tarjoaman kehittämisessä. Jotkut toiset asiakkaamme puolestaan uskovat meihin liiketoimintapalveluiden ja -tarjoaman kehittämishankkeissa

Kulunut matka ei ole ollut lainkaan kivuton, mutta olemme vakiinnuttaneet paikkamme palvelujohtamisen asiantuntijamarkkinassa. Olen äärimmäisen ylpeä kaikesta siitä, mitä tiimimme on saanut aikaiseksi. Vaikka olemme käyttäneet merkittäviä määriä aikaa ja rahaa tuote- ja palvelukehitykseen, olemme silti tehneet positiivisen tuloksen kaikkina toimintavuosinamme. Kuluvan vuoden 2019 osalta näyttää, että liikevaihtomme tulee sijoittumaan n. 1,2 – 1,5 miljoonan euron haarukkaan.

Mitä seuraavaksi?

Tulevaisuus on aina kysymysmerkki, mutta tässä vaiheessa kehtaan tunnustaa aiemmin sisäisenä pidetyn tavoitteemme: haluamme olla palvelujohtamisen edelläkävijä ja suunnannäyttäjä.

Uskomme, että digitalisaatio- ja “everything-as-a-service” oopperan osalta on soitettu vasta ensimmäiset sävelet ja palveluistumisen aikakausi tulee jatkumaan vielä pitkään. Palveluiden sujuvuudelta tullaan vaatimaan tulevaisuudessa vielä paljon nykyistä enemmän ja sen vuoksi palvelujohtamisen ja palvelumuotoilun merkitys tulee kasvamaan entisestään. Tämän hetken valitettava tilanne kuitenkin on, että joitain poikkeuksia lukuun ottamatta organisaatiot (oli kyse sitten yrityksestä, yhdistyksestä tai yrityksen sisäisestä tukipalveluorganisaatiosta) vielä miettivät vastauksia kysymyksiin, kuten “mitä palveluita tarjoamme ja kenelle” tai “mikä on palvelu”. Siitä on hirmuinen matka palveluiden, asiakaslähtöisyyden tai asiakaskokemuksen jatkuvaan kehittämiseen.

Justinilla on paljon annettavaa näihin aiheisiin jo tänään. Sen vuoksi uskomme, että olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kärkipaikalla ratkaisemassa palveluistumisen mukanaan tuomia tuskia myös tulevaisuudessa.

Syksyn 2019 kuluessa julkaisemme Muotoilevan Palvelunhallinnan -käsikirjan palveluiden johtamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneiden hyödynnettäväksi omassa toiminnassaan. Käsikirja on hyvin kattava kuvaus Justinin filosofiasta palvelutuotannon arvoketjun kehittämiseen. Käsikirjaan on ammennettu vuosien käytännön palvelusuunnittelukokemuksemme. Uskomme sen tarjoavan merkittävän avun palveluorganisaatioille, jotka haluavat tuottaa parempaa palvelua.

Siinä missä edelliset vuodet käytimme paikkamme vakiinnuttamiseen, seuraavat vuodet tulemme olemaan hyvin kasvuhakuisia. Uskomme kasvun syntyvän pääsääntöisesti asiakassuhteiden syventämisellä sekä tiimin kokoa ja asiakaslukumäärää kasvattamalla. Lisäksi uskomme, että oman IPR:n kehittäminen kasvattaa yrityksemme arvoa ja toimii motivaattorina Justinin henkilöstölle.

Tarjoamakehityksemme ja asiantuntijarekrytointiemme painopistealueet tulevat noudattamaan Muotoilevan Palvelunhallinnan raameja. Lisäksi tulemme jatkamaan panostuksia omaan ohjelmistokehitykseen. Perusajatuksena on, että konseptiasteen ohjelmistotuotteet kehitetään Justin brändin alla ja kun tuote on todistanut elinkelpoisuutensa, eriytetään se omaksi liiketoiminnakseen. Eriyttämisen yhteydessä tutkimme rahoitusvaihtoehtoja.

Seuraavien neljän vuoden avainlukuja en vielä lähde julkisesti arvailemaan, vaikka jotain hahmotelmia niistäkin meillä jo on, mutta uskon sekä henkilöstömme lukumäärän että taloudellisten tunnuslukujen kasvavan merkittävästi vuosittain. Palataan asiaan viimeistään elokuussa 2023, jolloin startista tulee kuluneeksi 8 vuotta.

Mukavaa kesän jatkoa ja loppuvuotta 2019!


Haluatko tietää lisää?

Justinin palvelut

Merkittävänä osana toimituksiamme toimivat sekä oma vakioitu sisältömme että The Open Groupin IT4IT standardiin perustuvat vakiomuotoiset koulutuksemme. Asiantuntijatarjoaman lisäksi olemme tuoneet markkinoille itse kehittämämme ohjelmistotuotteen nimeltään Data Content Manager (DCM) Justin Labs brändin alla. DCM on tällä hetkellä saatavilla ServiceNow -alustalle maailmanlaajuisesti. Lue lisää..

Meistä sanottua

Asiakastarinoihin voit tutustua täällä. Allekirjoittanut kertoo kysyttäessä mielellään muitakin tarinoita.

Julkaistu 01.08.2019

Jani Palmu

CEO | Co-Founder | Myynti jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä