Muotoilija mukaan ratkaisujen kehittämiseen

Jo yhä useammassa yrityksessä muotoilijoita otetaan mukaan eri alojen suunnittelutiimeihin ja näin on myös meillä JustInilla. Toimin palvelumuotoilijana, jonka taustat ovat teollisen muotoilun puolelta.

Teollinen muotoilu on teollisesti valmistettavien tuotteiden suunnittelua, joka tukee palvelumuotoilun ajatusmaailmaa. Tuotteita suunniteltaessa on kartoitettava asiakas, markkinat, ympäristö ja kilpailijat, jolle tuote suunnataan. Sama pätee palvelumuotoiluun, jossa asiakkaan tarpeiden ja ympäristön ymmärtäminen on pohja suunnittelulle. Me muotoilijat suunnittelemme tuotteita ja palveluita asiakkaiden käyttöön ja jos asiakaslähtöisyyttä ei oteta huomioon heti alussa, tuote ei välttämättä menesty. Muotoilija tuo myös toisenlaisen näkökannan projekteihin; koulutus on haastanut meidät ajattelemaan pintaa syvemmältä ja käyttämään mielikuvitusta kauaskatseisesti.

Muotoilun johtamisella ja sen menetelmillä tuodaan asiakasta korostava näkökulma prosesseihin, joissa suunnittelunäkemys, muotoilustrateginen ajattelu ja luova älykkyys toimivat suuressa roolissa. Muotoilijana työskentely painottuu ratkaisukeskeiseen tekemiseen visuaalisten, luovien ja konkretisoivien menetelmien avulla.

Usein puhutaan muotoilun menetelmistä, joilla voidaan vaikuttaa käyttäjien ongelmiin. Mitä nämä menetelmät sitten tarjoavat? Palvelumuotoilun menetelmät auttavat näkemään toimintaympäristön muutoksen ja ymmärtämään asiakasta. Palvelumuotoilu ei rajoitu vain kipukohtien hallintaan vaan katsoo asiaa enemmän kokonaisvaltaisesti. Palvelumuotoilun merkitys on jo ymmärretty monissa yrityksissä, pienistä suuriin, ja kysyntä tulee varmasti kasvamaan tulevaisuudessa.

Asioita suunniteltaessa asiakaslähtöisyys on pohja, jolle palvelu rakentuu. Tämä tiedostetaan jo monissa yrityksissä, mutta sen käyttö on vierasta ja usein jopa unohdetaan kokonaan. Hyvän esimerkin tästä tarjosi fasilitoimamme Prosessipäivät 2017 työpaja. Loimme työpajaan casen, jossa tehtävänä oli suunnitella parannusehdotus ravintolalle. Painotimme asiakaslähtöisyyttä tehtävän annon aikana. Työpajojen lopputulos yllätti meidät, koska havaitsimme, että vaikka asiakaslähtöisyyttä erikseen korostettiin, se ei tullutkaan käytännön ajattelussa niin sanotusti selkärangasta. Työpajan osallistujat eivät suunnitteluprosessin aikana huomioineet asiakasta yhtä ainutta kertaa. Siispä, vaikka asiakaslähtöisyyttä korostetaan enenevässä määrin, ei se kuitenkaan tunnu vielä näkyvän suunnittelijoiden arkipäiväisessä työssä.

IT -palveluiden kehitykseen muotoilija tuo väriä, haastaa vanhoja toimintamalleja ja antaa uutta sisältöä. Kun projektin parissa työskentelee monen alan osaajat, on sen tulos aina parempi. Paljon olisi muotoilijan opittavaa IT -maailmasta ja toisin päin, mutta yhdessä luomme vahvan tiimin.

Julkaistu 28.06.2017

Aiheeseen liittyvää sisältöä