Arkkitehtuurityö tuottaa arvoa

Myönnän, olen toisinaan pohtinut, miten kaikki se arkkitehtuurityö, jota organisaatioissa yleensä tehdään, oikeasti näkyy ja vaikuttaa palvelutuotannossa. Ymmärretäänkö, mikä rooli ja merkitys erilaisilla arkkitehtuureilla on erityisesti palveluiden arvontuotannon kannalta? Mietitäänkö syy-seuraussuhteita?

Yritän tässä blogissa avata seuraavien arkkitehtuurien merkitystä arvontuotannossa:

  • Sovellusarkkitehtuuri
  • Toiminnallinen arkkitehtuuri
  • Prosessiarkkitehtuuri
  • Informaatioarkkitehtuuri

Jokaisen digitaalisen palvelun takaa löytyy yleensä useampi sovellus. Sovellusarkkitehtuuria tarvitaan kuvaamaan organisaation sovellusten kokonaisuutta ja useasti niiden suhdetta liiketoimintakyvykkyyksiin. Näiden kyvykkyyksien avulla tuotetaan organisaation asiakkaille heidän tarvitsemiaan palveluita. Varsinkin kompleksisissa tietojärjestelmäympäristöissä on kuitenkin tarve kuvata tarkemmin sovellusten sisältämiä toiminnallisuuksia, mitä tärkeää dataa toiminnallisuudet hallinnoivat ja minkälaisia relaatioita edellä mainittujen asioiden välillä on. Esimerkiksi Opengroupin IT4IT-standardi on yksinkertainen, mutta tehokas tapa kuvata toiminnallista arkkitehtuuria.

Toiminnallinen arkkitehtuuri tukee puolestaan prosessiarkkitehtuuria ja informaatioarkkitehtuuria. Se tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten tietojärjestelmien toiminnallisuudet tukevat prosesseja ja mahdollistavat tarvittavat informaatiovirrat organisaatiossa. Kahdesta viimeksi mainitusta arkkitehtuurista ensimmäinen, eli prosessiarkkitehtuuri, pitää sisällään kuvauksen organisaation kaikista prosesseista ja niiden hierarkian, joka yleensä koostuu ydin-, tuki- ja johtamisen prosesseista. Prosessit määrittelevät toimintatavat erilaisten palveluvuorovaikutuksessa esiintyvien tehtävien hoitoon, kuten esimerkiksi tilausten käsittelyyn. Näin pääsemmekin jo hyvin lähelle arvon tuottamista.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen tarvitsee oikeanlaista informaatiota, josta pääsemmekin informaatioarkkitehtuuriin. Tämä arkkitehtuuri kuvaa mm. informaation rakennetta, nimeämiskäytäntöjä ja muita tiedon käsittelyyn liiittyviä sääntöjä, sekä pyrkii helpottamaan informaation löytämistä ja hallintaa. Kuulostaa juurikin yhdeltä toiminnan ja sen prosessien menestystekijältä.

Alla vielä neljä hyötyä, jotka voidaan saavuttaa, jos arkkitehtuurit pyrkivät yhdessä kohti tätä ”korkeampaa” tavoitetta:

  • Kustannustehokkuus: Arkkitehtuurien avulla voidaan tunnistaa ja poistaa turhia tai päällekkäisiä toimintoja prosesseista ja palveluista. Tämä johtaa kustannusten säästöihin ja tehokkuuden parantumiseen, mikä voi välittyä asiakkaille kilpailukykyisinä hintoina tai parempina palveluina.
  • Laadun parantaminen: Arkkitehtuurit auttavat määrittelemään selkeät toiminnalliset vaatimukset ja standardit palveluille. Tämä mahdollistaa palveluiden johdonmukaisen laadun varmistamisen ja virheiden minimoimisen. Laadukkaat palvelut puolestaan lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja luottamusta organisaatioon.
  • Nopeampi ja joustavampi palveluiden toimitus: Arkkitehtuurien avulla voidaan suunnitella palveluita ja prosesseja siten, että ne ovat skaalautuvia ja helposti muunneltavissa asiakastarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa nopeamman palveluiden käyttöönoton ja muutosten tekemisen, mikä taas tuo etua asiakkaille lyhyempien käyttöönottoaikojen, nopeampien vasteaikojen ja paremman joustavuuden muuttuviin tarpeisiin.
  • Parempi asiakaskokemus: Arkkitehtuurit auttavat organisaatiota ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja odotukset paremmin. Tämä mahdollistaa palveluiden räätälöinnin asiakaskeskeisesti ja tarjoaa heille paremman kokemuksen. Esimerkiksi, kun palvelut ovat suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä ja tarjoamaan yhtenäisen käyttöliittymän, se helpottaa asiakkaiden elämää ja lisää tyytyväisyyttä.

Yhteenvetona ja vuosien aikana kertyneen kokemuksen pohjalta minulla on vahvistunut ajatus arkkitehtuurien merkityksestä osana päästä päähän -arvontuotantoketjua. Arkkitehtuuriosaaminen onkin keskeinen kyvykkyys lähes kaikille sisäisille tai ulkoisille palvelua tuottaville organisaatioille.


Justinin uudet ja tehokkaat käytännön koulutukset auttavat sinua ottamaan enemmän irti arkkitehtuurityöstä!

Tutustu koulutuksiimme kilkkaamalla koulutusikonia:

Löydät kaikki Justinin timanttiset koulutukset täältä:

» Koulutuspalvelut (justin.fi)

Julkaistu 28.09.2023

Mika Lyytinen

Tuoteryhmäpäällikkö, Partner ml@justin.fi Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä