Käytännön tiedonmallinnus

Kaikki puhuu tiedolla johtamisesta ja sen tärkeydestä. Mutta mitä tuo arvokas tieto on, ja missä muodossa sitä ylläpidetään tietojärjestelmissä? Tiedonmallinnuksen avulla kuvataan ja jäsennellään kriittisen tiedon rakenteet ja sisällöt niin, että data on organisaation ja liiketoiminnan hyödynnettävissä.

Käytännön tiedonmallinnus -koulutus auttaa ymmärtämään, miten oman organisaation hyödyntämän informaation ja eri tieto-objektien väliset riippuvuudet kuvataan. Koulutuksessa käydään läpi informaatioarkkitehtuurin perusteet ja tavat luoda organisaation toimintaa tukeva datamalli esim. CMDB käyttöönottoa tukemaan.

Pyydä lisätietoja »

Mistä tässä on kyse?

Käytännön tiedonmallinnus -koulutus syntyi havainnosta, että palveluorganisaatioiden tietomallinnusosaaminen on usein puutteellista. Tämä aiheuttaa merkittäviä hankaluuksia kriittisen liiketoimintatiedon ymmärtämisessä, kuvaamisessa sekä kommunikoinnissa ja vaikeuttaa avainsidosryhmien välistä yhteistyötä .

Koulutuksen aikana osallistujille esitellään tiedonmallinnuksen kannalta keskeinen termistö ja käsitteet sekä opetetaan tietomallien kuvaamista harjoitustehtävien avulla.

Käytännön tiedonmallinnus -koulutuksessa opitaan soveltamaan teoriaa käytäntöön.

Koulutustoteutukset ja -sisältö

Puolen päivän mittainen koulutus koostuu lyhyen luentomuotoisen opetuksen lisäksi joukosta harjoitustehtäviä. Koulutus sisältää seuraavat asiat:

 • Informaatioarkkitehtuuri yleisesti
 • Datan mallinnuksen periaatteet
 • Datamallin kuvaaminen
 • Käyttötapauksiin perustuvat harjoitustehtävät

Koulutus on tarjolla sekä julkisina että asiakaskohtaisina toteutuksina

Kesto

 • ½ päivää

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu sähköisiä palveluita tarjoavien organisaatioiden palveluiden suunnittelun, tuotannon tai johtamisen parissa työskenteleville henkilöille. Tyypillisiä koulutukseen osallistuvien henkilöiden työrooleja ovat:

 • Järjestelmäarkkitehdit
 • ITSM-työkalujen ylläpitäjät
 • Palveluiden omistajat
 • Prosessiasiantuntijat

Koulutustapa & materiaalit

 • Luokkahuone- tai etäkoulutus.
 • Luentokieli Suomi, materiaalit englanniksi (PDF)

 

Valitse mieluisampi yhteyshenkilö alta ja kysy lisää!

Mika Lyytinen

Tuoteryhmäpäällikkö | Partner ml@justin.fi Lue henkilöesittely

Jani Palmu

CEO | Co-Founder | Myynti jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä