Käytännön tiedonmallinnus

Kaikki puhuu tiedolla johtamisesta ja sen tärkeydestä. Mutta mitä tuo arvokas tieto on, ja missä muodossa sitä ylläpidetään tietojärjestelmissä? Tiedonmallinnuksen avulla kuvataan ja jäsennellään kriittisen tiedon rakenteet ja sisällöt niin, että data on organisaation ja liiketoiminnan hyödynnettävissä.

Käytännön tiedonmallinnus – koulutus auttaa ymmärtämään, miten voi kuvata oman organisaation hyödyntämän informaation ja eri tieto-objektien väliset riippuvuudet. Koulutuksessa käydään läpi informaatioarkkitehtuurin perusteet ja tavat luoda organisaation toimintaa tukeva datamalli esim. CMDB käyttöönottoa tukemaan.

Pyydä lisätietoja »

Koulutuksen sisältö

  • Informaatioarkkitehtuuri yleisesti
  • Datan mallinnuksen periaatteet
  • Datamallin kuvaaminen
  • Käyttötapauksiin perustuvat harjoitustehtävät

Kohderyhmät

  • Järjestelmäarkkitehdit
  • ITSM-työkalujen ylläpitäjät
  • Palveluiden omistajat
  • Prosessiasiantuntijat

TOIMITUSTAVAT JA MATERIAALIT

  • Luokkahuone- tai etäkoulutus.
  • Luentokieli Suomi, materiaalit englanniksi (PDF)

KESTO

½ päivä

Valitse mieluisampi yhteyshenkilö alta ja kysy lisää!

Mika Lyytinen

Tuoteryhmäpäällikkö, Partner ml@justin.fi +358 400 211 086 Lue henkilöesittely

Jani Palmu

CEO | Co-Founder, Palvelutuottaja jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä