Käytännön prosessisuunnittelu

Prosessit ovat palveluorganisaation tehokkaan ja arvolähtöisen toiminnan selkäranka. Toimintatapojen asianmukainen ja ammattimainen kuvaaminen auttaa ymmärtämään oman toiminnan arvoketjuja, mahdollistaen prosessien asiakas- ja palvelulähtöisen kehittämisen.

Käytännön prosessisuunnittelu -koulutuksessa käydään läpi prosessisuunnittelun perusteet ja tavat kuvata prosesseja, niiden aktiviteetteja ja tehtäviä, sekä näihin liittyviä rooleja ja vastuita. Koulutus auttaa ymmärtämään ja parantamaan organisaation toiminnan kannalta kriittisiä toimintamalleja.

Pyydä lisätietoja »

Mistä tässä on kyse?

Käytännön prosessisuunnittelu -koulutus syntyi havainnosta, että palveluorganisaatioiden prosessien kuvaamisosaaminen on puutteellista. Tämä aiheuttaa helposti prosessien suunnittelun ja jatkokehityksen aikaisia kommunikointiongelmia ja johtaa pahimmillaan tehottomaan ja jopa virheelliseen toimintaan.

Koulutuksen aikana osallistujille esitellään prosessisuunnittelun kannalta keskeinen termistö ja käsitteet sekä opetetaan prosessien kuvaamista harjoitustehtävien avulla.

Käytännön prosessisuunnittelu -koulutuksessa opitaan soveltamaan teoriaa käytäntöön.

Koulutustoteutukset ja -sisältö

Puolen päivän mittainen koulutus koostuu lyhyen luentomuotoisen opetuksen lisäksi joukosta harjoitustehtäviä. Koulutus sisältää seuraavat asiat:

 • Prosessisuunnittelun määritelmät ja tasot
 • Prosessien kuvaaminen
 • Prosessien roolit ja tehtävät
 • Prosessien dokumentointi
 • Käyttötapauksiin perustuvat harjoitukset

Koulutus on tarjolla sekä julkisina että asiakaskohtaisina toteutuksina.

Kesto

 • ½ päivää

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu sähköisiä palveluita tarjoavien organisaatioiden palveluiden suunnittelun, tuotannon tai johtamisen parissa työskenteleville henkilöille. Tyypillisiä koulutukseen osallistuvien henkilöiden työrooleja ovat:

 • Prosessipäälliköt ja –omistajat
 • Prosessiasiantuntijat
 • Liiketoiminnan kehittäjät
 • Palvelutuotteistajat ja -suunnittelijat
 • Palveluliiketoiminnan konsultit

Koulutustapa & materiaalit

 • Luokkahuone- tai etäkoulutus.
 • Luentokieli Suomi, materiaalit englanniksi (PDF)

Valitse mieluisampi yhteyshenkilö alta ja kysy lisää!

Mika Lyytinen

Tuoteryhmäpäällikkö, Partner ml@justin.fi Lue henkilöesittely

Jani Palmu

CEO | Co-Founder | Myynti jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä