Käytännön toiminnallinen arkkitehtuuri

Hyvä ja vaikutuksellinen palvelujohtaminen edellyttää syvällistä teknologian ja toiminnan välisten riippuvuuksien ymmärtämistä. Toiminnallinen arkkitehtuuri antaa työkaluja näiden arvoketjujen kuvaamiseen ja hyödyntämiseen.

Toiminnallinen arkkitehtuuri -auttaa ymmärtämään liiketoimintasovellusten toiminnallisuuksia sekä näillä hallittavia liiketoimintakriittisiä tieto-objekteja ja relaatioita. Käytännön toiminnallinen arkkitehtuuri – koulutuksen aikana osallistujat oppivat hyödyntämään IT4IT -notaation mukaista toiminnallisen arkkitehtuurin kuvaustapaa.

Pyydä lisätietoja »

Koulutuksen sisältö

  • Toiminnallisen arkkitehtuurin periaatteet
  • Liiketoimintajärjestämäarkkitehtuuri
  • Toiminnallisen arkkitehtuurin dokumentointi
  • Käyttötapauksiin perustuvat harjoitustehtävät

Kohderyhmät

  • Palveluarkkitehdit
  • Järjestelmäarkkitehdit
  • Palvelutuotteistajat ja -suunnittelijat
  • Palveluliiketoiminnan konsultit

TOIMITUSTAVAT JA MATERIAALIT

  • Luokkahuone- tai etäkoulutus.
  • Luentokieli Suomi, materiaalit englanniksi (PDF)

KESTO

½ päivä

Valitse mieluisampi yhteyshenkilö alta ja kysy lisää!

Mika Lyytinen

Tuoteryhmäpäällikkö, Partner ml@justin.fi +358 400 211 086 Lue henkilöesittely

Jani Palmu

CEO | Co-Founder, Palvelutuottaja jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä