Käytännön toiminnallinen arkkitehtuuri

Hyvä ja vaikutuksellinen palvelujohtaminen edellyttää syvällistä teknologian ja toiminnan välisten riippuvuuksien ymmärtämistä. Toiminnallinen arkkitehtuuri antaa työkaluja näiden arvoketjujen kuvaamiseen ja hyödyntämiseen.

Toiminnallinen arkkitehtuuri -auttaa ymmärtämään liiketoimintasovellusten toiminnallisuuksia sekä näillä hallittavia liiketoimintakriittisiä tieto-objekteja ja relaatioita. Käytännön toiminnallinen arkkitehtuuri – koulutuksen aikana osallistujat oppivat hyödyntämään IT4IT -notaation mukaista toiminnallisen arkkitehtuurin kuvaustapaa.

Pyydä lisätietoja »

Mistä tässä on kyse?

Käytännön toiminnallinen arkkitehtuuri -koulutus kehitettiin, jotta liian vähän hyödynnetty, mutta erinomainen IT4IT:n esittelemä, toiminnallisen arkkitehtuurin kuvaustapa saataisiin osaksi mahdollisimman monen palveluorganisaation kommunikaatiotyökalupakkia.

Koulutuksen aikana osallistujille esitellään toiminnalliseen arkkitehtuurin keskeiset periaatteet sekä opetetaan toiminnallisen arkkitehtuurin dokumentointia harjoitustehtävien avulla, joissa opitaan soveltamaan teoriaa käytäntöön.

Koulutustoteutukset ja -sisältö

Puolen päivän mittainen koulutus koostuu lyhyen luentomuotoisen opetuksen lisäksi joukosta harjoitustehtäviä. Koulutus sisältää seuraavat asiat:

  • Toiminnallisen arkkitehtuurin periaatteet
  • Liiketoimintajärjestämäarkkitehtuuri
  • Toiminnallisen arkkitehtuurin dokumentointi
  • Käyttötapauksiin perustuvat harjoitustehtävät

Koulutus on tarjolla sekä julkisina että asiakaskohtaisina toteutuksina

Kesto

½ päivä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu sähköisiä palveluita tarjoavien organisaatioiden palveluiden suunnittelun, tuotannon tai johtamisen parissa työskenteleville henkilöille. Tyypillisiä koulutukseen osallistuvien henkilöiden työrooleja ovat:

  • Palveluarkkitehdit
  • Järjestelmäarkkitehdit
  • Palvelutuotteistajat ja -suunnittelijat
  • Palveluliiketoiminnan konsultit

Koulutustapa & materiaalit

  • Luokkahuone- tai etäkoulutus.
  • Luentokieli Suomi, materiaalit englanniksi (PDF)

Valitse mieluisampi yhteyshenkilö alta ja kysy lisää!

Mika Lyytinen

Tuoteryhmäpäällikkö, Partner ml@justin.fi Lue henkilöesittely

Jani Palmu

CEO | Co-Founder | Myynti jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä