Esimerkkejä osaamisestamme

Meillä Justinilaisilla on hirmuinen määrä kokemusta erilaista asioista. Jokainen tiimiläinen työskentelee yrityksen tarjoaman mukaisissa toimeksiannoissa, mutta mitä se tarkoittaa arkisessa elämässä? Alla muutamia esimerkkejä.

Enjoy – ja ota yhteyttä, jos koet että voisimme olla avuksi nyt tai tulevaisuudessa.

Terveisin, Justinin tiimi


Asiantuntijateemoja

Tarjoaman ja palvelukatalogin kehittäminen

Palveluportfolio ja palvelukatalogi auttavat palveluorganisaatioita jäsentämään toimintaansa sekä kuvaamaan tuottamaansa arvoa ymmärrettävällä tavalla. Asianmukaisesti rakennettu ja ylläpidetty palveluportfolio ja palvelukatalogit ovat edellytys jokaisen palveluita tuottavan organisaation sujuvalle ja tehokkaalle toiminnalle.

Oletko pohtimassa organisaatiosi tarjoamanhallinnan kehittämistä tai kenties jo kädet savessa aiheen kanssa, mutta sinua askarruttaa jokin näkökulma? Jos asia on näin, niin Akin kanssa teillä varmasti juttu luistaa.

Aki Lähteenmäki

CPO | Co-Founder al@justin.fi +358 50 5066 806 Lue henkilöesittely

Tuotteistamisen strategiat – räätälöintiä, massatuotantoa vai massaräätälöintiä?

Moni palveluorganisaatio pohtii tapaansa tuotteistaa ja kehittää palveluita. Räätälöitäisiinkö jokaiselle asiakkaalle omat palvelut, optimoitaisiinko tuotanto tuottamaan vakiomuotoisia palveluita vai hyödynnettäisiinkö vakiokomponentteja asiakaskohtaisten räätälöintien tekemisessä? Pekan monipuolinen tausta palvelukehittämisen ja -johtamisen maailmassa on korvaamaton apu jokaiselle kehittymishaluiselle organisaatiolle.

Pekka Järveläinen

Johtava konsultti, Partner pekka.jarvelainen@justin.fi +358 400 839411 Lue henkilöesittely

ServiceNow kumppanin kilpailutus ja valinta

Haetko uutta ServiceNow projektikumppania, mutta et tiedä mistä lähteä liikkeelle? Mikä kumppanin valinnassa on keskeistä?  Kannattaako Suomen rajojen ulkopuolisia toimijoita kutsua mukaan tarjouskilpaan? Janilla on paljon kokemusta palvelujohtamisen ratkaisutoimituksista sekä asiakkaan että myyjän roolissa.

Jani Palmu

CEO | Co-Founder | Myynti jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Viekö liiketoiminnan kehitystarpeet järjestelmän omistajan yöunet?

Aika, raha ja resurssit ovat sellaista herkkua, jota harvalla sovellus- ja järjestelmäkehityksestä vastaavalla nykyään on tarpeeksi. Osaavilla kehittäjillä pääsee jo hyvin alkuun, mutta toimiva kokonaisuus tarvitsee paljon muutakin. Kehitysprosesseista, ja paljon muustakin, voit keskustella Tonin kanssa.

Toni Einola

Vanhempi palveluarkkitehti toni.einola@justin.fi Lue henkilöesittely

Muutoksen läpivienti ratkaisukeskeisiä menetelmiä hyödyntäen

Toimintapojen, prosessien ja työvälineiden muutos koetaan organisaatioissa usein haasteelliseksi. Soveltuisivatko ratkaisukeskeiset työskentelytavat palveluorganisaation toiminnan ohjaamiseen? Tästä aiheesta voit sparrailla Helin kanssa.  Heli on myös erikoistunut kylmänrauhalliseen sekavien tilanteiden haltuun ottoon.

Heli Mehtälä

Johtava konsultti, Partner hm@justin.fi Lue henkilöesittely

Konfiguraationhallinta ja CMDB

CMDB, tuo vihattu ja rakastettu sanahirviö. Pohditko mitä CMDB:hen pitäisi syöttää ja miten siitä saataisiin palvelutuotantoa aidosti hyödyttävä työkalu? Miten ihmeessä kaikki CMDB:hen liittyvä kompleksisuus saadaan jalkautetuksi osaksi ihmisten päivittäistä työtä? Mikko on ratkonut konfiguraatiotiedonhallinnan kysymyksiä jo vuodesta 2001 keräten varsin laajan osaamispankin.

Mikko Vaarala

Johtava konsultti, Partner mv@justin.fi Lue henkilöesittely

Oli käytössä API:t tai ei – Kuinka ryssin integraation?

Toimivan tiketti-integraation kehittäminen on vaativaa puuhaa.  Varsinkin, jos integraatio tukee palveluprosesseja moniasiakas- ja/tai monitoimittaja ympäristössä.  Ratkaisuna integraatiohaasteisiin nähdään usein tarjottavan erilaisia API tai väyläratkaisuja, mutta vähemmälle huomiolle jää integroitavien järjestelmien oma sisäinen toiminta sekä ylläpidettävyys integraatioiden osalta.  Vesa on kehittänyt tiketti-integraatioita palvelunhallinnan tarpeisiin liki 20 vuotta ja kokeillut jos jonkinlaisia temppuja joskus onnistuen hyvin ja joskus tosi hyvin.

Vesa Laurila

Palveluarkkitehti, Partner vl@justin.fi Lue henkilöesittely

ServiceNow järjestelmä – mitä, miten ja minne dokumentoida? 

Onko vuosia pyörimässä olleen ServiceNow järjestelmäsi dokumentaatio vain kasa eri toimittajien ja eri projektien toimittamia lähes maatuneita dokumentteja, tai pelkäätkö että juuri hankkimallesi järjestelmälle käy niin jos jotain ei tehdä? Henkan kanssa voi sparrailla mm. millaisella strategialla saat dokumentaation haltuun.

Henri Uusoksa

CIO | CTO | Partner hu@justin.fi Lue henkilöesittely