Toimitusjohtajan 2023 vuosikatsaus: Ylpeästi justinlainen

Justin täyttää vuoden 2024 kuluessa yhdeksän vuotta. On ollut kiva huomata, että olemme saavuttaneet pisteen, jossa yrityksen tehtävä, kasvusuunnitelma ja asiakas- sekä henkilöstökohderyhmät ovat selkeät ja voimme keskittyä kasvamiseen perusasioita toteuttaen. Tulevaisuuden tekemisemme kiteytyvät tuttuakin tutumpaan periaatteeseemme “Mennään eteenpäin niin paljon kuin pystytään vaarantamatta kassaa, toimitusten laatua ja ihmisten jaksamista“.

Koen ylpeyttä vuoden 2023 suorituksestamme.

Liikevaihtomme kääntyi hienoiselle kasvu-uralle alkuvuodesta ja toisen vuosipuolikkaan aikana kasvuprosentti oli jo 25. Koko vuoden osalta saavutimme edellisessä statuskatsauksessa arvioimani 2,6 miljoonan euron tason. Positiivisen fiiliksen ja tilauskantamme koon perusteella uskallan väittää, ettei kasvu jää tähän. Meillä on jo sovittuja tai hyvin todennäköisiä toimeksiantoja kasassa 2,9 miljoonan euron edestä. Kun tähän lukuun lisätään vuoden aikana löytyvät uudet toimeksiannot sekä kasvussa oleva koulutuspalvelualueemme liikevaihto, näyttää yli 3 miljoonan euron liikevaihdon saavuttaminen vuoden 2024 aikana varsin mahdolliselta.

Asiakastoimeksiannoista. Asiakkaidemme arvioima suositteluindeksi NPS napsahti tällä kertaa lukuun 80, mikä on aivan erinomainen tulos. Muutamat nostot avoimista palautteista kertova hyvin asiakassuhteistamme:

“Parasta mitä on markkinoilla tarjolla!”

“No onhan tää helppoa, kun on luottopakki vieressä. Kaikkiin kysymyksiin ja ajatuksiin on aina löytynyt uutta näkökulmaa – jopa suht suoria ratkaisumalleja/-ehdotuksia.”

“Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Justinin ihmisiin ja heidän asiaosaamiseensa. Työpajat hyvin valmisteltu, asiaosaaminen ja sitoutuneisuus on asioita joita arvostamme paljon.”

Palvelimme vuoden aikana asiakkaita laajalla toimialakirjolla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Asiakkaamme toimivat muun muassa IT-palveluissa, teollisuudessa, finanssisektorilla, kuluttajatuotteissa sekä koulutusalalla. Tyypillinen toimeksiantomme liittyi palvelujohtamiseen ja auttoi tavalla tai toisella asiakastamme toimintamallimuutosten läpiviennissä. Muutamia esimerkkejä toimeksiannoistamme vuodelta 2023 ovat:

  • Kriittisten palveluiden kuvaaminen finanssisektorin asiakkaamme apuna. Viranomaistahot esittävät vaatimuksia ja niihin vastaaminen ei aina ole yksiselitteistä. Justinin temppuvalikoimasta löytyi hyvää apua palveluiden johdonmukaiseen osittamiseen ja kuvaamiseen sekä palvelutiedon jatkuvan ylläpidon varmistamiseen.
  • Toimimme useissa ITSM-/ESM-järjestelmien käyttöönottoprojekteissa teknologiariippumattomana asiantuntijana projektipäällikön, ratkaisuarkkitehdin, prosessisuunnittelijan ja kouluttajan rooleissa.
  • Tiedonhallinnan ja CMDB:n kehittämisprojekteissa autoimme asiakkaitamme suunnittelemaan asiakkaan ympäristöön sopivaa konfiguraationhallintaprosessia sekä CMDB-työkalun käyttöönottoa. Toimimme myös prosessinomistajan tehtävissä asiakkaan lukuun.
  • Palveluvalikoiman (-tarjooman) kehittämistä teimme usean asiakkaan lukuun. Tyypillisimmin tehtävässä tarvitsivat apua IT-palveluntarjoajaorganisaatiot, joiden rooli toimitusketjussa on muuttumassa nk. päätoimittajasta palveluintegraattoriksi. Palvelumuotoilu, kouluttaminen, työpajafasilitointi ja palveluiden kuvaaminen ovat tämäntyyppisissä muutoksissa Justinin tarjoama apu.
  • Toimimme vuokraresurssina asiakkaan lukuun erilaisissa palvelutuotannon johtamisrooleissa, kuten palvelupäällikkönä, arkkitehtina ja prosessivastaavana.

Justinin vuosi 2023 numeroina

Henkilöstön suhteen meillä oli edellisen vuoden aikana vaihtuvuutta enemmän kuin aiemmin. Vaikka tiimiin liittyi useita uusiakin justineereja, päätti jokunen vanhoista hakeutua uusiin haasteisiin Justinin ulkopuolelle. Yksittäiset irtisanoutumiset ovat toki normaalin puitteissa, mutta koska lähtijöitä oli vuoden aikajänteellä monta, pisti se miettimään ja tarkastelemaan omaa toimintaa. Oliko joku näkökulma jäänyt huomiotta, vai olimmeko perustavanlaatuisesti sokeita omalle toiminnallemme? Loppujen lopuksi yhtä yksittäistä syytä irtisanoutumisiin ei löytynyt, vaan ne liittyivät enemmän vaikutuspiirimme ulkopuolisiin olosuhteisiin. Mikä helpottavinta, tietyllä tavalla tilanne päättyneiden työsuhteiden osalta kääntyi vuoden kuluessa päälaelleen, sillä jo kolme lähtenyttä henkilöä on palannut takaisin oltuaan poissa jotain kuukausia. Yksi palanneista totesikin, että “ihminen voi lähteä Justinista, mutta Justin ei lähde ihmisestä”. Pilke silmäkulmassa heitetty kliseemäinen lause toki, mutta kyllähän se mieltä silti lämmittää. Jos edellinen vuosi oli henkilöstöön liittyvä stressitesti, näyttäisi, että me läpäisimme sen. Vaikka kaikki ei olekaan täydellistä, teemme monia asioita oikein ja ennen kaikkea arvopohjalta, johon vankasti uskomme.

Katsaus tulevaan

Lyhyemmällä aikavälillä, nyt kun yleinen kustannustaso nousee ja geopoliittinen sää on hieman epävakaa, ovat asiakkaidemme prioriteetit siirtyneet taas kustannustehokkuuden ja tuottavuuden sekä tietoturvan ja laadun parantamiseen. Jos hetki sitten moni halusi kaunista ja houkuttelevaa, niin nyt halutaan tarkoitukseen sopivaa ja toimivaa. Eiväthän nämä vaihtoehdot ole tietysti ristiriidassa keskenään, mutta tiukan paikan tullen joudutaan joskus tekemään valintoja. Juuri nyt asiakkaidemme valintoja ohjaa halu laittaa kuntoon ihan perustavaa laatua olevia digitaalisen tehtaan palveluita, toimintatapoja ja -malleja.

Olemme valmiit vastaamaan huutoon. Justinin osaaminen ja sitä tukevat sisällöt ovat hioutuneet timanttiseksi. Ihan kaikki sisällöstä ei ole vielä tänään julkisesti saatavilla, mutta tulemme julkaisemaan niitä vaiheittain vuoden kuluessa. Miksikö? Uskon, että meidän timanttisesta osaamisestamme on takuuvarmasti hyötyä muillekin. Osa sisällöstä tulee saataville maksullisena, osa avoimella ja jatkojalostamisen sekä jakamisen mahdollistavalla Creative Commons lisenssillä.

Paljon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia näköpiirissä

Tietotyön parissa töitä tekevinä emme ole voinut välttyä tekoälyyn liittyvältä informaatiotulvalta. Mahdollisuuksien kirjo mietityttää ja kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. Miten tekoäly vaikuttaa meidän asiakkaittemme töihin? Miten se vaikuttaa meidän töihimme?

Ei tarvitse olla Einstein ymmärtääkseen, että tekoäly tuo merkittäviä parannuksia tietotyöläisten tuottavuuteen, se luo uusia työtehtäviä ja tekee toisia tarpeettomiksi. Palvelujohtamisen edelläkävijälle tämä avaa lukemattomia uusia mahdollisuuksia sekä oman arkipäiväisen työn helpottamiseen että asiakkaiden tarvitsemien palveluiden tarjoamiseen. Tekoäly muuttaa varmasti montaa asiaa, mutta liiketoimintaan, toimintaympäristöön ja palveluiden integroitumiseen liittyvät kysymykset tulevat jäämään ihmisten ratkaistavaksi, ainakin joksikin aikaa.

“Justin on erinomainen yritys siltä kantilta, että täällä on todella ymmärretty uusien asioiden tärkeys. Ja se, että niiden haltuunotto vaatii aikaa ja panostusta.”

Totesi eräs justinlainen

Koska tämän lisäksi me justineerit olemme erinomaisia monimutkaisten palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen hahmottamisessa, toimintatapamuutosten läpiviennissä sekä asioiden käytännönläheisessä selittämisessä, tarjoaa tämäkin teknologinen murros meille paljon liiketoiminnallisia mahdollisuuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Ylpeänä kaikesta siitä mitä viime vuonna saavutimme, menemme tänäkin vuonna eteenpäin – niin pitkälle kuin mahdollista. Tavoitteenamme on kasvattaa huikeaa tiimiämme edelleen. Haluamme syventää olemassa olevia asiakassuhteitamme ja muodostaa uusia. Liikevaihdon kasvutavoitteeksi asetimme 20 %. Vaikka asiantuntijapalvelut ovatkin keskeisin kasvumme kivijalka, pyrimme kasvattamaan tuotteistettujen palveluiden, kuten koulutusten, kickstarter-työpajojen ja simulaatiopelin, osuutta liikevaihdosta. Eteenpäin mennään, mutta tutuilla reunaehdoilla: vaarantamatta kassaa, toimitusten laatua ja ihmisten jaksamista.

Innostavaa ja oivaltavaa vuotta 2024, hyvä lukijani. Palataan asiaan kesän jälkeen ja tarkistetaan, kuinka paljon eteenpäin siinä vaiheessa on päästy.

Julkaistu 23.01.2024

Jani Palmu

CEO | Co-Founder | Myynti jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä