Johdon konsultointipalvelu

Johtaminen on ajoittain yksinäistä puuhaa. Päätökset vaativat monitahoista ja asiantuntevaa valmistelua, mutta aika ja resurssit ovat kortilla. Käytännön tekijöistäkin on joskus pulaa. Luotettava riippumaton konsultti voi silloin auttaa.

Kysy lisää »

Johtaminen on kokonaisuuden hallintaa

Tuloksista johtaja tunnetaan. Tulosten saavuttaminen suoraan tulosta itseään johtamalla ei kuitenkaan yleensä onnistu, koska tulos on seurausta hyvästä toiminnasta. Toistuvat hyvät tulokset ympäristön ja tilanteiden muuttuessa saavutetaan toistuvalla hyvällä suorituksella. Siihen pystyy vain hyvin johdettu mukautuva organisaatio ja toiminta.

Johtajan haasteena on saada kussakin tilanteessa oikeat resurssit työskentelemään oikea-aikaisesti niiden tuloksen teon kannalta tärkeimpien asioiden kimpussa. Huomiota ja resursseja on kohdistettava eniten vaikuttaviin toimenpiteisiin riittävän ajoissa. Jos aikaa tilanteen analysointiin, toimenpiteiden arviointiin tai läpivientiin ei syystä tai toisesta ole riittävästi, seurauksena voi olla ajautuminen yllätyksiin ja kiusallisen tuttujenkin riskien realisoituminen.

Justinin johdon konsultointipalvelu tarjoaa avuksesi kokeneita, laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia hahmottavia johtamisen ammattilaisia juuri tällaisiin tilanteisiin. Meiltä löytyy reilusti kokemusta liike-elämän ja johtamisen erilaisista tilanteista ja toimenpiteistä, mutta emme karta myöskään tarttua itse toimeen kun tarve vaatii. Erityinen, mutta ei ainut, vahvuutemme on palvelutoimintaan liittyvät johtamisen ja muutoshallinnan kysymykset. Osaamme sekä ajatella, keskustella että laittaa toimeksi. Oikeassa järjestyksessä.

Jos koet, että apumme voisi helpottaa tilannettasi, ota yhteyttä! Perehdymme tilanteeseen ja laadimme veloituksetta ehdotuksen etenemisestä, joka johtaa tuloksiin. Sinä päätät jatkosta.

Osaamisalueitamme

 • ICT-johtamisen kysymykset yleisesti
 • Strategiset kysymykset, palvelustrategia
 • Arkkitehtuurit, MDM ja tiedon laatu
 • ICT:n tehokkuuden parantaminen
 • Kyvykkyys ja sen kehittäminen
 • Muutoshallinta salkku-, hanke- ja projektitasolla
 • Toimittajayhteistyö, sopimukset ja hankinnat
 • Riippumattomat arvioinnit

Projektejamme

 • Palvelustrategian ja palveluvalikoiman täsmentäminen
 • Yritysjärjestelyn tuki, palveluintegraation läpivienti
 • Yrityksen sisäisten palveluiden järjestely
 • Strategisen toimittajan valinnan tuki ja uuden toimittajan on-boarding
 • Tiedon hallinnan ja MDM-toiminnan virkistys
 • Määräaikainen vastuuhenkilö muutostilanteessa

Valitse mieluisampi yhteyshenkilö alta ja kysy lisää!

Raimo Mäenpää

Executive Advisor raimo.maenpaa@justin.fi Lue henkilöesittely

Jani Palmu

CEO | Co-Founder | Myynti jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä