Justinin vuosi 2022 ja tulevat

Moni lukija onkin ehkä törmännyt blogimuotoisiin statuspäivityksiini Justinin matkasta aiemminkin. Tässä taas yksi – lukuiloa!

Vuoteen 2022 lähdettiin edellisen vuoden taloudellisen menestyksen jäljiltä kovin kasvuodotuksin. Tavoitteenamme oli kasvattaa sekä liikevaihdon että henkilöstön määrää roppakaupalla. Alkuvuoden olimme vielä hienoisessa kasvuvauhdissa, mutta lopulta kasvu jäi saavuttamatta ja molempien lukujen osalta jäätiinkin osapuilleen vuoden 2021 tasolle. Sen syvällisempään analyysiin menemättä totean vain, että jotkut asiat olivat omien vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja toiset eivät. Vaikka lukujen valossa vuodesta ei tullutkaan historiamme parasta, onnistuimme monessa asiassa ja pää on kirkkaasti pinnan yläpuolella.

Asiakkaista

 • Asiakaskantamme kasvoi. Jo 75 palveluorganisaatiota luottaa ammattitaitoomme. 
 • Autamme asiakkaitamme useilla toimialoilla, kuten IT-palvelut, metsäteollisuus, konepajateollisuus, pankki- ja vakuutus, kaupanala, elintarviketeollisuus, terveysteknologia, opetus. Vuoden 2022 aikana uusia avauksia tuli mm. hyvinvointialueita tukevien in-house yhtiöiden, opetussektorin sekä pankki- ja vakuutustoimialan toimijoiden kanssa. Yksittäisenä asiakasnostona mainittakoon yliopistoasiakkuudesta voittamamme useamman vuoden palveluprosessien kehittämisen ja palvelumuotoilun -toimeksianto.
 • Pidempien toimeksiantojen asiakastyytyväisyydestä saimme liki 200 vastaajalta yleisarvosanan NPS 84. Lempipalautteeni kuuluu tällä kertaa näin: “Todella hyvin saa vastinetta rahalle. Konsultit ymmärtävät asiakkaan tarpeen sekä tilanteen hyvin. Teillä vaikuttaa kaikilla olevan hyvä huumorintaju ja erinomaiset yhteistyötaidot mikä toimii ainakin meidän suuntaan. Varmaan olisin antanut suositukseksi 10, mutta sitten teillä saattaa tulla liiallinen tyytyväisyyden tunne 🙂

Palveluista

 • Tuotekehityksen tuubista tuli ulos useampi uusi koulutustuote. Käytännön prosessisuunnittelu, Käytännön tiedonmallinnus sekä Käytännön toiminnallinen arkkitehtuuri syntyivät havainnosta, että palveluorganisaatioiden suunnittelu- ja kuvaustaidot eivät vastaa laadukkaan palvelujohtamisen vaatimustasoa. Asiakasvastaanotto on ollut erinomainen.
 • Simulaatiopeli oli hyllyllä pahimmat koronavuodet, mutta nyt taas tapahtuu ja peliä pelailtiin useamman asiakkaan kanssa osana tiimi- ja kehityspäivien ohjelmaa. Näen kysynnän kasvavan tulevan vuoden aikana entisestään.
 • Tarjoamamme työpajafasilitoinnin ja muutossuunnittelun tuki laajeni, kun kasvatimme siihen erikoistuneiden asiantuntijoidemme joukkoa. Autoimme useampia asiakkaita suunnittelemaan parempaa palvelusalkun- ja konfiguraationhallintaa sekä operatiivisen toiminnan kehittämistä.

Henkilöstöstä

 • ENPS-tyytyväisyysmittauksen tulos oli 70. Henkilöstön antamissa palautteissa korostui tyytyväisyys kollegoihin ja yrityksen arvomaailmaan mm. näin “Hienoa on ollut kuulua näin upeaan työporukkaan, jossa kaverit jeesaa toisiaan ja työilmapiiri on hyvä sekä yrityksen arvot vastaa omia arvoja. Avoin, keskusteleva ja kuunteleva, toisiaan tukeva toiminta.
 • Emme liene ainut asiantuntijayritys, joka koki vuoden 2022 aikana haasteita työssäjaksamisen saralla. Koronan aiheuttama pitkä etätyöskentelyjakso kantaa veroaan ja yhdistettynä konsulttityön yleiseen henkiseen kuormittavuuteen se luo haasteita ihmisten jaksamiselle. Täydellistä patenttiratkaisua ongelmaan ei liene kenelläkään, mutta otamme asian hyvin vakavasti ja teemme kaikkemme ihmistemme eteen.

Muuta tapahtunutta

 • Justinin 5-vuotissyntymäpäivät jäivät viettämättä koronan vuoksi. Sen vuoksi päätimme ottaa ilon irti ja juhlistaa kerralla yrityksen 5-, 6- ja 7-vuotista taivalta yhdessä reilun sadan asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa. Syksyllä 2022 järjestetyt juhlat kiteytyivät erään asiakkaan lausahdukseen ”kertoo kyllä jotain tämän firman itseluottamuksesta, että näinkin pieni yritys pystyy järjestämään näin makeat juhlat!” Tilaisuus oli meille Justinlaisille merkittävä merkkipaalu ja osoitus onnistuneesta tähänastisesta matkasta.

MITÄ SEURAAVAKSI?

Justin käy nyt kahdeksatta vuottaan ja yhdeksäs starttaa kesän jälkeen. Mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa?

Markkinassa on tapahtunut jo pitkään paljon. Palveluiden merkitys koko yhteiskunnalle kasvaa ja olemme huomanneet, että vasta nyt on alettu päästä asian ytimeen. Aiempi muotoiluhypettäminen ja ylikorostunut teknologiapainotteinen automaatiokeskustelu on väistymässä ja organisaatiot haluavat aidosti ymmärtää ja kehittää toimintaansa asiakkaidensa tarpeisiin. Toki hyödyntämällä muotoilumenetelmiä ja automaatioratkaisuja, mutta tällä kertaa oikeista syistä – ei asioiden itseisarvon vuoksi. Justinin näkökulmasta tämä tarkoittaa, että palveluidemme kysyntä kasvaa markkinoiden kasvun mukana entisestään.

Jo kolmantena vuotena peräkkäin toistan tämän “mennään eteenpäin niin paljon kuin pystytään vaarantamatta kassaa, toimitusten laatua ja henkilöstön jaksamista“. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että haemme edelleen 30 % vuosikasvua ja kasvamme 10 miljoonan euron liikevaihtoluokkaan tulevien vuosien aikana. Arvomme – tasapaino (työn ja vapaa-ajan välillä), ammattitaito (poikkeuksellisen kova), intohimo (rakkaudesta lajiin) ja kunnioitus – ohjaavat tekemistämme. Arvoista ei luovuta, näyttivät taloudelliset mittarit mitä tahansa.


Haluatko tietää lisää?

Muotoilevan palvelunhallinnan käsikirja on nyt tarjolla myös englanninkielisenä versiona Amazonissa ja justinshop.fi:ssä. Suomenkielinen versio löytyy edelleen täältä.

Tuoreiden Käytännön-koulutusten kuvaukset löydät täältä >>.

Justin Youtube kanavalle olemme tuoneet vanhojen kaveriksi lisää asiantuntevaa sisältöä. Käy tutustumassa.

 • Prosessit ja palvelun elinkaari. Jotta palvelun toimittaminen toistuvasti ja tasalaatuisesti olosuhteista riippumatta onnistuisi, tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ja työkaluja. Ne pitää olla sovittuna palvelun elinkaaren eri vaiheisiin. Prosesseja ja praktiikoita oman toiminnan suunnitteluun on vaikka kuinka paljon – joskus jopa liian paljon. Silloin kannattaa rajata oman toiminnan suunnitteluun sopiva näkökulma, esimerkiksi suunnitella toimenpiteet palvelun elinkaaren näkökulmasta. Mitä aktiviteetteja mihinkin vaiheeseen liittyy? Kuka mistäkin aktiviteetista vastaa? Oleellisinta on ymmärtää, mitä pitää tehdä, sen sijaan että keskittyy viitekehykseen ja suositusprosesseihin. Ne ovat hyvä renki, mutta huono isäntä toimintamallien kehittämisessä. Uusimmalla videolla Aki pohtii prosessien ja palvelun elinkaaren liittymistä toisiinta ja best practice -viidakkoa.
 • Autot ja palvelujohtaminen. Auto on kokonaisuus, jolla pääsee paikasta toiseen. Palvelunhallintajärjestelmä taas on kokonaisuus, joka osaavissa käsissä ja hyvällä johtamisella mahdollistaa parempien palveluiden tuottamisen. Aki haastattelee palveluarkkitehti Mika Latvalaa ja yrittää selvittää, mitä yhtäläisyyksiä näillä kahdella asialla on?
 • Parempia projekteja, parempaa palvelua?, jossa pohditaan onko projektien laadulla vaikutusta organisaation tuottamien palveluiden laatuun.
 • Palvelun monet kasvot: Onko olennaista ymmärtää syvällisemmin palveluja ja niiden luonnetta sekä rakennetta? Mikä on tai mitä tarkoittaa sana “palvelu”? Mikä on palvelun ja tuotteen ero? Videossa mietitään, mitä ovat erilaiset palvelut ja niiden rakenteet. Pohdimme myös, miksi palvelumallin ja rakenteiden ymmärtäminen on tärkeää palveluorganisaation kannalta.
 • Palvelustrategia: Palvelustrategia vastaa kysymyksiin “mitä” ja “miten”. Mitä ja minkälaisia arvoa tuottavia palveluja me tuotamme asiakkaillemme ja miten ja millä kyvykkyyksillä näiden palveluiden tuottaminen tapahtuu. Palvelustrategiatyön konkreettinen lopputulos on palvelutarjooma, joskaan palvelustrategia ei määrittele yksittäisiä palvelutuotteita vaan ennemminkin tekee linjauksia ja maalaa suuntaviivoja, joiden pohjalta organisaatio pystyy kehittämään ja tuottamaan asiakkaiden tarpeet täyttäviä palveluja.
 • CMDB A-B-C: Mikä on CMDB ja mitä hyötyä sen käytöstä on palveluorganisaatioille? Lisäksi listataan 4 tärkeintä asiaa, jotka pitää huomioida CMDB:n ja konfiguraationhallinnan käyttöönotossa.

Julkaistu 08.02.2023

Jani Palmu

CEO | Co-Founder | Myynti jani.palmu@justin.fi +358 40 534 7516 Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä