Kulttuuri syö CMDB:n aamupalaksi

Kaikki syyt olla tekemättä hyvää konfiguraationhallintaa tekosyitä?

Niin ainakin väitän. Vaikka aihe on ITSM-maailmassa kohtuullisen kaluttu, on se silti edelleen ajankohtainen. Jos mietitään turbulenttia taloustilannetta tai hankalasti ennustettavaa epävakaista kybersäätä, tulee konfiguraationhallinta vastaan. Automaation nimiin vannotaan usein tehokkuuden aikaansaamisessa, mutta automaationkin hyödyllisyys perustuu siihen, miten hyvän datan päälle sitä rakennetaan.

Jos yrityksellä on mitään yhteyksiä turvallisuusasioihin, edes välillisesti, todennäköisesti ainakin sisäinen tarkastus tai riskienhallinta on kiinnostunut millaisia palveluita yritys tuottaa, millä laitteilla, mihin niillä on yhteys ja mitkä olivatkaan niiden riskitasot. Talousosasto ja varmasti koko liiketoiminta on kiinnostunut siitä, kuka maksaa alati kohoavat sähkölaskut eri laitteista. Ja perinteiset syyt häiriönselvityksen luotettavuudesta, asiakastiedotuksen kohdentamisesta, tietoturva-aukkojen nopeasta paikallistamisesta ja paikkaamisesta tai laskutuksen oikeellisuudesta ovat edelleen voimassa.

Dataa, jota tarvitaan näihin kysymyksiin vastataksemme, säilötään luontevimmin CMDB:ssä. Ja kuten huomataan, sitä eivät tarvitse vain IT-osaston nörtit vaan oikeastaan kaikki yrityksen sidosryhmät. Miksi sitten CMDB? Laiteluettelon voi toki tehdä vaikka exceliin, mutta relaatioiden kuvaaminen siihen tuleekin jo varsin hankalaksi.

Edelleen harvat organisaatiot toimivat ’saarena meressä’ eli kokonaisuudessa on mukana myös alihankkijoita ja toimittajia. Tällöin on syytä ottaa tarkastelukulmaksi koko ekosysteemi. Tarpeet ja näkökulmat vaihtuvat, mutta ovat silti yhtä valideja.

Konfiguraatiodata on siis meidän yhteistä omaisuuttamme ja suhde siitä huolehtimiseen on osa yrityskulttuuria. Miten sitten toimia niin, että yrityskulttuurimme tukisi hyvää konfiguraationhallintaa? Miten olla syöttämättä CMDB:tä kulttuurin aamupalaksi?

Toimintaa ohjaavat vahvimmin tavoitteet. Ilman tavoitteita tekeminen on seilaamista ajelehtivassa laivassa, mennään minne virrat kuljettavat. Jotta saamme konfiguraationhallinnan toiminnan keskiöön, on otettava siihen liittyviä tavoitteita ja kohdennettava ne kaikille, soveltuvalla tavalla. Kun tavoitteita määritellään yrityksessä, tavoitteet on syytä linjata niin, että ne tukevat toisiaan.

Todennetusti sitä saa mitä mittaa ja vaikkapa muutoksen läpimenoaika voi ohjata tuottamaan muutoksen nopeasti voimaan ja sulkemaan tiketin ripeästi, mutta ei välttämättä ohjaa laatuun, siihen että muutokseen liittyvät kirjaukset on asianmukaisesti tallennettu CMDB:hen. Vastaavasti liiketoimintavastuullisille asetettu aikatavoite asiakaskäyttöönoton toteuttamisessa voi ohjata oikomaan laadusta eli esimerkiksi CMDB:hen kirjattavan datan laadussa. Vaikka ajattelisimme pyhästi, että parannamme laatua jälkikäteen, aika harvoin näin tapahtuu, sillä silloin meillä on jo kiire uuden käyttöönoton kanssa.

Jos yhteinen tahto lähteä parantamaan konfiguraationhallintaa herää organisaatiossanne, palaa lukemaan blogin toinen osa, jossa kerrotaan muutoksen aikaansaamisesta.


Haluatko tietää lisää?

Muotoilevan palvelunhallinnan käsikirja on nyt tarjolla myös englanninkielisenä versiona Amazonissa ja justinshop.fi:ssä. Suomenkielinen versio löytyy edelleen täältä.

Tsekkaa Justin Youtube kanavalta Muotoilevan palvelunhallinnan sisältöjämme. Tarjolla mm.

  • Parempia projekteja, parempaa palvelua?, jossa pohditaan onko projektien laadulla vaikutusta organisaation tuottamien palveluiden laatuun?
  • Palvelun monet kasvot: Onko olennaista ymmärtää syvällisemmin palveluja ja niiden luonnetta sekä rakennetta? Mikä on tai mitä tarkoittaa sana “palvelu”? Mikä on palvelun ja tuotteen ero? Videossa mietitään, mitä ovat erilaiset palvelut ja niiden rakenteet. Pohdimme myös, miksi palvelumallin ja rakenteiden ymmärtäminen on tärkeää palveluorganisaation kannalta.
  • Palvelustrategia: Palvelustrategia vastaa kysymyksiin “mitä” ja “miten”. Mitä ja minkälaisia arvoa tuottavia palveluja me tuotamme asiakkaillemme ja miten ja millä kyvykkyyksillä näiden palveluiden tuottaminen tapahtuu. Palvelustrategiatyön konkreettinen lopputulos on palvelutarjooma, joskaan palvelustrategia ei määrittele yksittäisiä palvelutuotteita vaan ennemminkin tekee linjauksia ja maalaa suuntaviivoja, joiden pohjalta organisaatio pystyy kehittämään ja tuottamaan asiakkaiden tarpeet täyttäviä palveluja.
  • CMDB A-B-C: Mikä on CMDB ja mitä hyötyä sen käytöstä on palveluorganisaatioille. Lisäksi listataan 4 tärkeintä asiaa jotka pitää huomioida CMDB:n ja konfiguraationhallinnan käyttöönotossa.

Jos et vielä seuraa meitä LinkedIn:ssä, niin voit korjata asian helposti täällä: https://www.linkedin.com/company/justin-group-oy/

Julkaistu 17.11.2022

Heli Mehtälä

Johtava konsultti | Partner hm@justin.fi Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä