Opinnäytetyön tulos: kaksiosainen kilpailija-analyysikonsepti

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää kilpailija-analyysikonsepti, jota Justin voi käyttää tarjotakseen asiakkailleen ohjeita tehokkaan kilpailija-analyysin tekemiseen. Lisäksi Justinia kiinnosti, miten kilpailija-analyysi linkittyy palvelustrategiaan ja miten kilpailija-analyysi vaikuttaa sisäisen ja ulkoisen palveluntarjoajan toimintaan.


Tutustuin lähtötilanteeseen haastattelemalla muutamaa justinlaista ja kyselyllä Justinin uutiskirjeen kautta. Kyselyyn vastaajat enimmäkseen erottautuivat laadukkaalla palvelulla ja erottuvalla palvelukonseptilla. Eniten kehitystarpeita kilpailija-analyysissä oli muodollisuudessa, dokumentaatiossa ja löydöksien hyödyntämisessä.

Teoriasta ja haastatteluista konseptiksi

Kehittämäni kilpailija-analyysikonsepti on kaksiosainen, se koostuu kilpailijaseurannasta ja kokonaisvaltaisesta kilpailija-analyysistä. Konsepti kehitettiin teorian ja haastatteluiden pohjalta.

Kilpailijaseuranta on jatkuvaa ja yksinkertaista, kilpailija-analyysi taas kokonaisvaltaista

Kilpailijaseurannan tulisi olla jatkuvaa, mutta sen ei tulisi viedä liikaa aikaa ja vaivaa. Kolmesta viiteen vaarallisinta kilpailijaa on riittävästi. Käytännössä yksinkertainen pohja on paras tapa pitää ymmärrys yllä kilpailijoista. Hyvä tapa seurata kilpailijoiden toimia on nettisivujen tarkkailu, seuraaminen sosiaalisessa mediassa ja heidän uutiskirjeidensä lukeminen. Yrityksen tulisi reagoida, mikäli se huomaa muutoksia kilpailijoiden tarjoomassa, jotka uhkaavat omia erottautumistekijöitä.

Kokonaisvaltainen kilpailija-analyysi tehdään, kun halutaan tietää kilpailijoista enemmän, esim. palvelukehityksessä tai strategiatyössä. Kilpailija-analyysi mahdollistaa markkinarakojen tai uusien erottautumistekijöiden löytymisen. Kilpailija-analyysin dokumentoinnin tulee olla yhtenäistä. Tämä mahdollistaa useamman kilpailijan samanaikaisen analysoinnin. Kilpailijaseuranta auttaa kilpailija-analyysin tekemisessä, mikäli se on ajantasainen.

Asiakkailla on iso rooli kilpailija-analyysissä. Ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja vaatimuksista tulee olla hyvällä tasolla kilpailija-analyysiä tehdessä.

Linkitys strategiaan

Kilpailijaseuranta antaa hyvän ymmärryksen kilpailijoista. Kilpailija-analyysin pohjatietona voidaan käyttää kilpailijaseurannasta saatavia tietoja, ja kilpailija-analyysiä voidaan hyödyntää strategiatyön tukena ja päätöksenteossa. Kilpailija-analyysi auttaa huomaamaan millaisia palveluita tarvitaan, ja mihin suuntaan kilpailijat ovat menossa.

Kilpailijoiden tunteminen on yhtä tärkeää jokapäiväisessä työssä, kuin strategiatyön yhteydessä. Vaikka kilpailija-analyysin tekeminen on tärkeää, analyysien ei tulisi ohjata liiketoimintaa. Yrityksellä tulee olla oma visio ja tehdä toimia, joilla se pystyy itse määrittämään markkinaa. Kilpailija-analyysiä tulisi käyttää tukena muulle toiminnalle. Jos yritys keskittyy liikaa kilpailijoihin, usein yrityksen oma tekeminen on sekavaa.

Sisäinen palveluntarjoaja vs. ulkoinen palveluntarjoaja

Sisäiset palveluntarjoajat voivat parantaa palveluitaan ja tekemistään tietämällä, mitä muut toimijat samalla alalla tekevät. Erityisesti kilpailijaseuranta voi olla hyödyllistä, sen avulla voi löytää uusia näkökulmia, kuinka parantaa palvelukehitystä. Kun muut alan yritykset ovat tuttuja, on mahdollista löytää luotettavia yrityksiä. Heistä voi olla hyötyä, jos on tarpeen ostaa palvelu tai osa palvelusta yrityksen ulkopuolelta. Lisäksi kokonaisvaltaisen kilpailija-analyysin avulla voidaan huomata mihin suuntaan palvelutarjoomaa voidaan kehittää.

Kilpailija-analyysin etu ulkoisille palveluntarjoajille on tehdä parempaa liiketoimintaa kuin kilpailijat. Konsepti tarjoaa tehokkaat työkalut kilpailijoiden seurantaan ja analysointiin. Kilpailijaseuranta mahdollistaa nopean reagoinnin kilpailijoiden liikkeisiin. Kilpailija-analyysi mahdollistaa parempien palveluiden kehittämisen ja markkinarakojen löytymisen.

Konsepti linkittää toisiinsa seurannan ja analyysin

Kaikki edelliset vaiheet ovat mahdollistaneet tehokkaan konseptin luomisen. Kilpailijaseuranta ja kokonaisvaltainen kilpailija-analyysi on linkitetty toisiinsa. Konsepti toimii parhaiten, kun kilpailijaseurantaa pidetään ajan tasalla.


Haluatko tutustua aiheeseen tarkemmin? Pääset lukemaan Villen opinnäytetyön täällä: https://www.theseus.fi/handle/10024/496160

Julkaistu 25.05.2021

Aiheeseen liittyvää sisältöä