Tieto

IT4IT tuo selkeyttä ja käytännönläheisyyttä palvelutuotannon kokonaisketjuun

Tiedon Lead Architect Juha Kujala kertoo IT4IT:stä ja siitä kuinka Tieto on hyödyntänyt mallia palvelutuotannon kehittämiseen.

IT4IT on Open Groupin arvoketjuihin pohjautuva toimittaja- ja teknologiariippumaton referenssiarkkitehtuuri sekä operatiivinen malli liiketoiminnan IT:n johtamiseen. Helposti ylätasolta omaksuttavan mallin lähtökohtana on, että liiketoiminnan IT:n tärkein tehtävä on tuottaa IT-palveluilla arvoa, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita ja kilpailukykyä. Neljä arvovirtaa sisältävä IT-arvoketju kuvaa sitä, kuinka IT tunnistaa liiketoiminnan vaatimukset sekä suunnittelee, toteuttaa, toimittaa ja ylläpitää palvelut.

Tehokkuutta yli organisaatiorajojen

Tieto on työstänyt IT4IT-mallin käyttöönottoa yhdessä JustInin asiantuntijoiden kanssa. Tiedon tavoitteena on uudistaa asiakkaan saamaa palvelukokemusta sekä taustalla pyörivää kokonaista palvelukoneistoa. IT4IT:n toiminnalliset komponentit sekä tieto- ja palvelumalli samassa kuvassa auttavat ymmärtämään konkreettisesti sen mitä palvelutuotantoketjun pyörittämiseen tarvitaan. ”Olemme tehneet paljon töitä teollistetun palvelutuotannon eteen. Ykköstavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme erinomainen palvelukokemus. Tähän ei riitä pelkkä kuorrute kakun päällä, vaan tarvitaan yhtenäinen, moderni palvelutuotantokoneisto.”

Aidosti palvelulähtöinen IT4IT kuvaa selkeästi palveluportfolion, katalogit sekä palvelukuvausten eri abstraktiotasot. ”IT4IT:n avulla pystymme viemään koko palvelutuotantoketjun läpi tehokkaasti ja toimimaan yli organisaatiorajojen – sekä Tiedon sisäisesti että kumppaneidemme ja asiakkaittemme kanssa. IT4IT tarjoaa referenssiarkkitehtuurin järjestelmien toiminnallisuuksien ja tietosisältöjen määrittelyyn. Yksi merkittävä arvo tulee siirtymisestä perinteisestä tiketöinnistä kohti palveluorkestrointia, jossa palvelu toteutetaan ennalta määritellymmin ja silti tehokkaasti ja asiakaskohtaisesti versioiden.”

Kohti palveluorkestrointia

IT4IT parantaa palvelukokemusta ja on käytännönläheinen sekä ymmärrettävä. ”Ajatellaan asiaa yksinkertaisen ja hyvin tyypillisen esimerkin kautta: Firmaan on tullut uusi työntekijä, jolle pitää saada järjestettyä työkone, puhelin ja pääsy määrättyihin järjestelmiin. IT4IT tarjoaa toimivan käyttörakenteen siihen, kuinka toiminta orkestroidaan konkreettisesti yhtenäiseksi palveluksi, jonka edistymistä voi seurata yhdestä paikasta, vaikka toiminta tapahtuukin monitoimittajaympäristössä. IT4IT tuo Request to fulfill –arvoketjuun mukaan orkestrointinäkökulman, joka sopii ITIL:iä paremmin esimerkiksi pilvimaailmaan, missä palveluita voidaan tuottaa automaattisesti perustuen itsepalveluun ja muutosten pitää tapahtua nopeasti osana työnkulkua.”

Arkkitehdin näkökulmasta IT4IT:n avulla palveluiden kehitys ja tuotanto saadaan toimimaan entistä paremmin yhteen. ”Päästä-päähän” kuvaus antaa hyvän kokonaiskäsityksen palvelutuotannon kokonaisketjusta. Neljän arvovirran ympärille rakentuva kokonaisuus sekä rakentuu että hahmottuu aikaisempaa paljon helpommin. ”IT4IT linkittää tuotannon ja kehityksen toisiinsa (DevOps) ja luo toimivan viitekehyksen sille, millaisia järjestelmiä ja prosesseja toiminnan mahdollistamiseksi asiakkaalle lähdetään rakentamaan. IT4IT tukee myös jatkotoimenpiteitä ja keskusteluja toimittajien, asiakkaiden tai kumppaneiden suuntaan tuoden kaikki toimijat tehokkaasti samalle kartalle samojen asioiden ääreen. Tässä riippumaton referenssimalli on erinomainen apu.”

Digitalisaation työkalu

IT4IT täydentää muiden viitekehysten ja mallien aukkoja ja puutteita, mutta ei korvaa niitä. Se tarkastelee samoja asioita enemmän arkkitehtuurin näkökulmasta. Kaikkea ei siis tarvitse opetella alusta. Ykköstason arkkitehtuurikuvauksessa malli piirtää selkeästi tietojärjestelmien toiminnalliset komponentit, niillä hallinnoidun datan sekä palvelun eri abstraktiotasot koko elinkaaren aikana. Syvemmillä tasoilla IT4IT sisältää myös keinon kuvata linkitykset ITIL:in tai muiden viitekehysten kuvaamien mallien ja kyvykkyyksien välillä. ”IT4IT on auttanut meitä ajattelemaan, mittaroimaan ja suunnittelemaan asiakkaalle tuotetun arvoketjun päästä päähän. IT4IT tarjoaa tähän hyvän referenssimallin ja rakenteen, jota myös monet työkalut ja alan parhaat käytännöt tukevat. Uskonkin, että IT4IT:n avulla konkreettisesti saavutetaan monia digitalisaatiolle asetettuja tavoitteita.”