Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 6.11.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Justin Group Oy

Linnoitustie 11, 02600 ESPOO

Sähköposti: administrators [at] justin.fi

2. Rekisterin nimi

Justin Group Oy:n myynnin ja markkinoinnin asiakastietorekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sekä suostumuksen että oikeutettujen etujen perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Justin Group Oy:n tuotteista ja palveluista kertominen
 • Yhteydenpito potentiaalisiin asiakkaisiin
 • Asiakassuhteen kehittäminen
 • Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen
 • Markkinointikilpailujen järjestäminen
 • Uutiskirjeviestintä

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaation nimi
 • Kieli
 • Maa
 • Toimitettuun palveluun liittyvät tyytyväisyysarvioinnit

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen administrators [at] justin.fi

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin:

 • käyttäjien itsensä toimesta esimerkiksi Justin Group Oy:n uutiskirjeen tilauksen tai verkkosivustolla(justin.fi, justinshop.fi tai justinlabs.io) täytetyn yhteydenottopyyntölomakkeen täytön yhteydessä.
 • Justin Group Oy:n sponsoroimien messujen ja tapahtumien osallistujatietojen perusteella.
 • Toimitettuun palveluun liittyvien tyytyväisyyskyselyiden yhteydessä, mikäli käyttäjä antaa tähän suostumuksensa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Justin Group Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai pyytämällä poistoa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen administrators [at] justin.fi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät Justin Group Oy:n työntekijät.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja omat mm. nimi, sähköpostiosoite ja rekisteriin liittymisen ajankohta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Justin Group Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.