Digitaalinen palvelukeitos – 5 ainesosaa sen onnistumiseen. Osa 2.

Kaksi viikkoa sitten aloitimme digitaalisen palvelukeitoksen kokkikoulun master chef Mikan johdolla ja paljastimme onnistuneen palvelukeitoksen reseptin ensimmäiset ainesosat: koulutus, tarjooma ja palvelupaketti. Tänään jatkamme kurssia reseptin ainesosien 4 ja 5 parissa.  

Ainesosa 4: Hallintaprosessit ja työkalut

Juuri kokkailtu tarjooma ja uunilämpimät palvelutuotteet vaativat hallintaprosesseja pysyäkseen ajan tasalla ja vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Meillä pitää siis olla määriteltynä prosessit, joiden avulla tarjoomaan tehdään muutoksia hallitusti ja perustuen aitoihin vaatimuksiin. Olen jo aikaisemmin kirjoittanut palveluportfolion hallinnasta ja se onkin yksi tärkeimmistä prosesseista tarjooman hallitsemiseen. Muita avainprosesseja tässä yhteydessä ovat vaatimusten hallinta ja palvelustrategian hallinta. (Palvelutuotteiden toimittamiseen ja tukemiseen liittyy tottakai koko liuta prosesseja, mutta lukijoiden turhautumisen ehkäisemiseksi en käy niitä tässä läpi.)

Koko palvelutuotteen elinkaaren hallintaan tarvitaan ainakin jonkinlaisia työkaluja. Valinnanvaraa nykyisin riittää. Skaala alkaa taulukkolaskentaohjelmista (jätän tukkimiehen kirjanpidon tietoisesti pois) ja päättyy hyvin hienostuneisiin ja toisinaan järkälemäisiin palvelunhallinnan järjestelmiin. Oma mielipiteeni on, että tarjooman hallinnointi kannattaa aloittaa pienesti oppimiskulma edellä. Samalla jalostuvat tarpeet mahdollista työkaluinvestointia ajatellen.

Ainesosa 5: Datamalli

Palvelukeitoksemme on edennyt viimeiseen ainesosaan, joka on datamalli. Meidän tulee dokumentoida kaikki aiemmin määritelty tieto määrämuotoiseen malliin, jota voimme hyödyntää toiminnassamme. Vakioitu datamalli kuvaa käyttämämme komponentit, niiden riippuvuussuhteet ja suhteen reaalimaailmaan. Voimme käyttää tätä mallia esimerkiksi luodaksemme työkalun avulla näkyvyyden palveluportfolioon: Mitä palvelutuotteita olemme kehittämässä, mitkä vaatimukset niihin liittyvät, mitä tarjoamme tällä hetkellä, ketkä palvelutuotteita käyttävät jne. Toki kattava datamalli mahdollistaa suunnattoman määrän muitakin asioita, joista voit aina kysellä Justinilta lisää.

Palvelukeitoksemme on vihdoin valmis. Se, mikä liimaa kaikki nämä ainesosat yhteen, on sinitarra ja villalanka. Asiakkaat, jotka ovat olleet työpajoissamme (silloin, kun niitä vielä järjestettiin kasvokkain), tietävät mitä tämä tarkoittaa.

Niin, ja se keittokirja, jonka mainitsin jo blogin 1. osan alussa. Se on nimeltään Muotoileva palveluhallinta käsikirja 1.0 ja sen voi lunastaa itsellensä vaikka lomalukemiseksi osoitteesta justinshop.fi. Mikäpä sinne laiturinnokkaan paremmin sopisikaan, kuin keittokirja. Hyviä lukuhetkiä – ja Buon Appetit!

Julkaistu 08.07.2020

Mika Lyytinen

Tuoteryhmäpäällikkö, Partner ml@justin.fi Lue henkilöesittely

Aiheeseen liittyvää sisältöä