OSA 3: ESIHENKILÖ ON PALVELUAMMATISSA MYÖS PALVELUJOHTAMISEN SUUNNANNÄYTTÄJÄLLÄ

Justin profiloituu timanttisen ammattitaidon omaavien osaajien talona. Toiminta elää ja hengittää ihmisistä: justinlaiset ovat yrityksen menestyksen avain ja kasvun edellytys. Artikkelisarjan 1. osassa Justinin toimitusjohtaja Jani Palmu pohti aihetta yhdessä People Manager Heli Mehtälän ja Mikko Vaaralan kanssa rekrytoinnin näkökulmasta. Toisessa osassa paneuduttiin arvomaailman ja kulttuurin merkitykseen sekä siihen, mitkä pitovoimatekijät saavat huippuosaajat pysymään yrityksessä.Tänään puhutaan esihenkilön roolista, ammatillisesta kehittymisestä ja siitä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Artikkeli on kolmiosaisen sarjan viimeinen osa.

Jokainen ihminen vastaa itse omasta kehittymisestään. Esihenkilön tärkein työ on varmistaa, että kaikki tarvittava tuki on saatavilla. Yrityksen edustajana hänen tehtävänsä on luoda edellytykset yksilön kehittymiselle ja tarjota siihen aika sekä resurssit tulevaisuuttakin silmälläpitäen, sillä osaaminen on kriittistä muutosvoimaa.

Asiantuntijayrityksen henkilöjohtamisessa esihenkilön tehtävänä on toki huolehtia firman asioista, mutta vielä tärkeämpänä varmistaa, että työntekijälle on kaikki tarvittava tuki saatavilla. Oli kyse sitten työsuhteeseen liittyvistä asioista, työnkuormasta tai siitä, miten työnteko pyritään järjestämään mahdollisimman hyvällä tavalla. Mitä tukea ikinä tarvitaan asiakasprojektiin tai omien palveluiden toimittamiseen liittyen, tai mistä löytyy juuri se paras pallotteluseinä, ovat esihenkilön palvelevan roolin tärkeimpiä asioita.

Janin ajatuksen mukaan jokainen ihminen vastaa itse omasta kehittymisestään. Liiketoiminnan tavoitteet ja niistä johdetut henkilökohtaiset tavoitteet määritellään yrityksenä, mutta kullakin itsellään on vastuu vaalia oman ammattitaitonsa kehittymistä. Tavoitekeskustelu on täysin eri asia kuin kehityskeskustelu. Tässä piilee suurin kehittämisen kohde Justinillakin. Monesti, ehkä historiallisista syistä, henkilön ammatillisen osaamisen kehittäminen on nähty jotenkin yrityksen ja esihenkilön vastuulla olevana asiana. Sitä se ei ole. Nykyaikaisessa nopeasti muuttuvassa työmaailmassa vastuu kehittymisestä kuuluu ihmiselle itselleen. Yrityksen tehtävänä on luoda edellytykset kehittymiselle ja tarjota siihen aika sekä resurssit.

Miten vastaamme tulevaisuuden vaatimuksiin, joiden laajuutta ja vauhtia voimme vain arvailla?

Ammatillisen kehittymisen puitteissa kääntyy katse väkisinkin tulevaisuuteen. Vaikka jokaisella onkin vastuu omasta kehittymisestään, on yrityksellä sanansa sanottavana siihen, millaista osaamista strategisten tavoitteiden valossa tulevaisuudessa tarvitaan. Asiantuntijapalveluyrityksen on pystyttävä vastaamaan asiakasyritysten tulevaisuuden vaatimuksiin, joiden laajuutta ja vauhtia voimme vain arvailla.

Esimerkiksi työn tulevaisuudesta puhuvassa Sitran artikkelissa osaaminen nouseekin esiin kriittisenä muutosvoimana: sitä pitää löytyä niin kullakin yksilöllä, kuin organisaatiollakin. Osaamisen kehittäminen ja rajoja rikkova ajattelu auttaa tulevaisuuden ’viheliäisten ongelmien’ ratkaisemisessa. McKinseyn mukaan ihmiset tarvitsevat digitaalisessa ympäristössä ja älykkään teknologian kanssa itsensä johtamista, vaativaa kognitiivista kyvykkyyttä, sopeutumis- ja oppimiskykyä sekä sosiaalisia taitoja. Ihmiset tarvitsevat luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä, empatiaa ja vuorovaikutustaitoja tulevaisuuden työssä.


Tarvitsemme oikeanlaisia ihmisiä toteuttamaan liiketoiminnan tavoitteet, ja sen vuoksi pitää onnistua niin vetovoimassa, pitovoimassa kuin kriittisen osaamisen kehittämisessäkin

Olemme nyt pohtineet kolmiosaisen sarjan verran sitä, miten oikeanlaisia ihmisiä tarvitaan toteuttamaan liiketoiminnan tavoitteet. Oikeanlaiset ihmiset on ensin saatava yritykseen sisään. Huippuunsa hiottu rekrytointi on yksi asiantuntijayrityksen kasvun menestystekijöistä, mutta se ei yksin riitä. Justin haluaa olla sellainen yritys, jossa halutaan pysyä töissä. Kun palkkataso on kunnossa, kääntyy katse pehmeämpiin pitovoimatekijöihin, jotka erottavat työnantajat toisistaan. Esihenkilötyöllä ja kehittymismahdollisuuksilla on suuri merkitys, kuten myös palolla oman osaamisen kehittämiseen.

Ehkä kaikista tärkeintä on kuitenkin se, että ohjaksissa ovat yrityksen arvot ja kulttuuri.

“Organisaatiokulttuurin johtamisesta minulla on yksi ohjaava, Panu Luukan Yrityskulttuuri on kuningas -kirjasta omaksuttu periaate: Jos et tiedä mitä teet, niin kysy arvolta. Kyse on siitä, että eletään tätä työtä ja firmaa yhdessä arvojemme mukaan. Tuetaan toisiamme. Ihmiset tämän kaiken tekevät, nyt ja tulevaisuudessa. Firman pitää vain mahdollistaa se” Jani sanoo.

Lähteet:

https://www.sitra.fi/artikkelit/tyon-tulevaisuudet-megatrendien-valossa

https://www.weforum.org/agenda/2021/06/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work/?fbclid=IwAR1Sir_aOoz1aJvg8-QLwhWLUArooD2ZnqCvW7l2-kUf4vM8R57lfzND24Q

Justinin toimitusjohtaja Jani Palmu on pohtinut kolmiosaisen sarjan verran yhdessä People Manager Heli Mehtälän ja Mikko Vaaralan kanssa sitä, miten oikeanlaisia ihmisiä tarvitaan toteuttamaan liiketoiminnan tavoitteet ja millaisia asioita siihen liittyy koko työsuhteen elinkaaren aikana. Artikkelisarjan 1. osassa aihetta käsiteltiin rekrytoinnin, toisessa pitovoimatekijöiden ja kolmannessa esihenkilön roolin, ammatillisen kehittymisen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta. Toivottavasti olet nauttinut lukuhetkistä!

Jos olet kiinnostunut Justinista työpaikkana, löydät työntekijätarinat ja avoimet työpaikkamme täältä.

Julkaistu 25.06.2024

Aiheeseen liittyvää sisältöä