Atea

Atea Käytännön Konfiguraationhallinta Kickstarter

Atea luottaa konfiguraationhallintaan ja CMDB:n asiakaskokemuksen ja palvelulaadun parantamisen työkaluna. Katso videotiivistelmä JustInin vetämästä Käytännön Konfiguraationhallinta koulutus+työpajakokonaisuudesta.