Käytännön Omaisuuden- ja Konfiguraationhallinta

Opi mitkä ovat konfiguraationhallinnan tuomat hyödyt ja lisäarvo liiketoiminnalle, sekä kuinka konfiguraationhallinta suunnitellaan ja käyttöönotetaan organisaatiossasi.