Digital Service Catalog Planning

Johtaaksesi palveluilla sinun pitää johtaa palveluita! Palveluportfolio ja palvelukatalogi auttavat palveluorganisaatioita jäsentämään toimintaansa sekä kuvaamaan tuottamaansa arvoa helposti ymmärrettävällä tavalla. Asianmukaisesti rakennettu ja ylläpidetty palveluportfolio ja palvelukatalogit ovat edellytys jokaisen palveluita tuottavan organisaation sujuvalle ja tehokkaalle toiminnalle. Digitaalinen palvelukatalogi mahdollistaa palveluiden automatisoinnin ja monimutkaistenkin palvelukokonaisuuksien hallinnan.

Osallistu päivän koulutukseen, jossa JustInin kokeneet asiantuntijat antavat käytännön työkalut digitaalisen palvelukatalogin suunnitteluun ja lanseeraukseen organisaatiollesi. Koulutuksessa otetaan kantaa niin ulkosten palveluiden kuin myös sisäisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulutus siis soveltuu sekä ICT -palveluiden kehityksestä vastaaville kuin myös esim. HR-, kiinteistö- ja talouspalveluiden parissa työskenteleville henkilöille.

Koulutus helpottaa osallistujiaan mm. seuraavissa haasteissa:

 • Miten pääsen palvelukatalogiprojektissani alkuun?
 • Miten hallitsen laajaa palvelukokonaisuutta?
 • Miten sähköinen palvelukatalogi pitäisi suunnitella, jotta hyöty-/panostussuhde olisi optimaalinen?
 • Miten palvelurakenteet tulisi suunnitella siten että räätälöinnin ja standardoinnin välillä olisi balanssi?
 • Mitä palveluita tuotan tänään ja mitä huomenna? Miten tuotteistan palvelut? Mistä palveluni koostuvat? Ketkä käyttävät palveluitani?
 • Miten muodostan ja jalkautan palvelustrategian?

Koulutuksen sisältö:

 • Palvelun määritelmä. Mikä on tuote, mikä palvelu, mistä palvelut koostuvat?
 • Palveluportfoliot, palvelukatalogit, palvelupyyntökatalogit ja palvelupakettirakenteet. Peruskäsitteistö, portfolioiden ja katalogien erot ja käyttötarkoitus. Toteutusmalleja portfolion ja katalogin rakenteelle erilaisissa ympäristöissä: yksi toimittaja – yksi asiakas -mallista moniasiakas- ja monitoimittajamalliin
 • Palveluekosysteemi ja -integraatiot. Organisaatiorajojen yli menevien palveluketjujen hallinta ja kuvaaminen.
 • Palvelun elinkaari ja lanseeraus. Vaiheistus ja keskeiset tiedot tarpeen ymmärtämisestä, kehittämiseen, myyntiin, käyttöönottoon ja operointiin.
 • Palvelutiedon hyödyntäminen operoinnissa. Palvelurakenteet ja palvelunkonfiguraatiotiedot.
 • Mitä on palvelumuotoilu ja palvelunhallinta?

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

 • Palveluomistajille ja palvelupäälliköille, prosessiomistajille ja -päälliköille
 • Palvelu- ja kehitysjohtajille ja -päälliköille
 • Palvelutuotteistajille ja suunnittelijoille, portfoliomanagereille
 • Palveluliiketoiminnan ja –hallinnan asiantuntijoille

 Koulutustapa & materiaalit:

 • Luokkakoulutus & harjoitustehtävät
 • Koulutusmateriaalit (EN, PDF)
 • Todistus osallistumisesta.

 Kesto:

 • 1 päivä (09:00 – 17:00)

Esitiedot ja -tehtävät:

Ymmärrys palvelunhallinnan parhaista käytännöistä, kuten ITIL:istä on hyödyksi, mutta ei välttämättömyys. Osallistujien tulee opiskella tarjottu videomateriaali ennen koulutukseen osallistumista.

 • Osa 1 – Palveluportfolio, katalogit ja digitaalisten palveluiden tuottaminen (12 min.):  Palveluportfolio on ennen kaikkea johtamisen työkalu. Mitä tarkoittaa palveluportfolio ja mitä palvelukatalogi? Voiko portfolioita olla useita? Miten kaikki liittyy yhteen?
 • Osa 2 – Palveluluettelo ja palvelupyyntökatalogi (6 min.): Mitä eroa on palveluluettelolla ja palvelupyyntökatalogilla. Monesti nämä kaksi hyvin samankaltaista käsitettä sekoitetaan toisiinsa ja jo se itsessään aiheuttaa ongelmia palveluiden kuvaamisessa.
 • Osa 3 – Mikä on tuotekatalogi? (2min): Tuote ja palvelu on eri asia, mutta palvelusuunnittelussa on tärkeää ymmärtää niiden erot ja kuinka ne liittyvät toisiinsa.
 • Osa 4 – Konfiguraationhallinta ja CMDB (5 min.): Miksi konfiguraationhallinta on niin tärkeä prosessi palveluiden tuottamisen ja liiketoiminnan kannalta.